به صفحه انترنتی اداره ملی حفاظت محیط زیست خوش آمدید

Testing

معرفی مختصر اداره

با در نظرداشت نیازمندی های مبرم بخاطر تحفظ سیستم های طبیعی و محیط زیست کشور، وزارت آبیاری، منابع آب و محیط زیست در کابینه دولت انتقالی جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد و به خاطر پیشبرد مسایل محیط زیستی، معینیت محیط زیست در چوکات آن وزارت ایجاد گردید. معینیت مذکور، در سال 1383 هجری شمسی به ریاست مستقل محیط زیست با تعداد 292 بست تغیر شکل یافت و تغییر شخصیت حقوقی داده شد. در سال 1384 با حفظ کمیت، موقف و حیثیت اداره مستقل اداره ملی حفاظت محیط زیست را اختیار نمود. این اداره با سعی و تلاش توانست تشکیل را به 590 بست ایزاد؛ و به خاطر پیشبرد مسایل محیط زیستی در کشور، ریاست های محیط زیست را در هشت زون ایجاد و فعالیت مینمود.

بعداً، به تأسی از حکم ماده پانزدهم قانون اساسی افغانستان، قانون محیط زیست در سال 1385 هجری شمسی به منظور تنظیم امور محیط زیست، حفظ منابع طبیعی، موجودات حیه و غیر حیه و استفاده پایدار از آنها تدوین، طی مراحل و اولین قانونی بود که با اکثریت مطلق آراء ازطرف مجلسین شورای ملی تصویب و بعد از توشیح مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان مرعی الاجرا گردید. دولت جمهوری اسلامی افغانستان به اساس صراحت حکم ماده پانزدهم قانون اساسی تصمیم ایجاد اداره را منحیث اداره ملی حفاظت محیط زیست منحیث یک نهاد مسوول دولتی برای رسیدگی به مسائل محیط زیستی در کشور اتخاذ نمود. اداره ملی حفاظت محیط زیست به تشکیل مجموعی 850 نفر کارمند رسمی تشکیل مصروف کار و فعالیت در مرکز و ولایات میباشد.

بیشتر

آخرین اخبار

 • اولین جلسه کمیته هماهنگی محیط زیستی با اصناف شهر تدویریافت
  اولین جلسه کمیته هماهنگی محیط زیستی با اصناف شهر تدویریافت جلسه نوبتی کمیته هماهنگی محیط زیستی بتاریخ 29 سنبله سال جاری تحت ریاست محترم عبدالولی مدقق معین پالیسی و روابط بین المللی...
 • دومین جلسه کمیته ملی تغییراقلیم
  دومین جلسه کمیته ملی تغییراقلیم تدویریافت کمیته ملی تغییراقلیم با اشتراک معیینان ادارات مختلف دولتی بمنظور دسترسی به منابع مالی مختلف در بخش تغییر اقلیم بعداز ظهر روز سه شنبه بتاریخ1396/5/24 در سالون جلسات...
 • دومین جلسه کمیته هماهنگی محیط زیستی تدویر یافت
  دومین جلسه کمیته هماهنگی محیط زیستی تدویر یافت جلسه نوبتی کمیته هماهنگی محیط زیستی بتاریخ دهم اسد سال جاری تحت ریاست جلالتمآب مصطفی ظاهر رییس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست در تالار جلسات اداره...
 • گرامیداشت از دهمین سالروز وفات بابای ملت
  گرامیداشت از دهمین سالروز وفات بابای ملت اعلیحضرت محمد ظاهر شاه پادشاه سابق کشور از دهمین سالروز وفات بابای ملت اعلیحضرت محمد ظاهر شاه به تاریخ اول ماه اسد سال روان با گل گذاری و ادای احترام بر مزار...
 • آمادگی برای تهیه نخستین گزارش دوساله افغانستان
  آمادگی برای تهیه نخستین گزارش دوساله افغانستان برای کنوانسیون تغییر اقلیم ورکشاپ مقدماتی تهیه نخستین گزارش دوساله برای کنوانسیون تغییر اقلیم ملل متحد با اشتراک اداره های ذیربط قبل ظهر روز یکشنبه...
بیشتر

اعلانات

بیشتر