بمناسبت روز جهانی محیط زیست

بمناسبت روز جهانی محیط زیست

 15جوزا مطابق به پنجم ماه جون سال 2018 میلادی مصادف به روز جهاني محيط زيست است که همه ساله از این روز در اکثر کشورهای جهان تجلیل به عمل می آید .

اداره ملی حفاظت محیط زیست منحیث عضو خانواده جهانی بر تعهدات خویش مبنی بر معاهدات بین المللی محیط زیستی خود را پابند و متعهد دانسته و هرسال از این روز درکشور ما بمدت یک هفته تجلیل می گردد. امسال از این روز با شعار :

(مبارزه با آلودگی پلاستیک– اگرنمی توانید دوباره استفاده کنید، از آن اجتناب کنید )که از سوی پروگرام محیط زیست ملل متحد برگزیده شده است، تجلیل می گردد. هدف روز جهانی محیط زیست در سال جاری، فراخوانی برای اقدام همگانی جهت مبارزه با یکی از بزرگترین چالش های محیط زیستی عصر ماست. باید به هر نحو ممکن تغییراتی در زندگی روزمره خود که از پلاستیک استفاده می نماییم بوجودآوریم.

پلاستیک اثرات محیط زیستی جدی را نه تنها در شهرها و حتی در دور دست ترین نقاط کشور به بار آورده است. آلودگی های پلاستیک یکبار مصرف جاده های عمومی، کوچه ها، دریاها، جوی های آب و حتی شاخه های درختان را فرا گرفته و این همه نشان می دهد که ما بیش از حد نیازمندی خود از این دشمن خطرناک استفاده می نماییم. روزانه حدود چهارتُن خریطه پلاستیک به انواع مختلف تنها در شهر کابل استفاده می شود.

ما می توانیم با شیوه های مختلف در امر کاهش استفاده و حتی جلوگیری از آن دخیل باشیم. درگام نخست باید خود ما از آن استفاده نکنیم، از آسیب های آن بمردم اگاهی بدهیم. پلاستیک های پراگنده در جاده ها را جمع آوری و از خریطه های تکه یی وکاغذی جهت  انتقال اشیای مورد نیاز خود استفاده نماییم.

پلاستیک دشمن خطرناکی است که دارای عمرطولانی وخواص کبمیاوی زهری بوده و جاذب انواع آلاینده ها مانند آفت کش ها، فلزات و دی اکسین ها می باشد. محيط ‌زيست ما، ميراثي بجا مانده از نسل های گذشته براي ماست که بايد آن را پاس بداريم و براي نسل‌ هاي بعدي سالم به ارمغان بگذاریم. زيرا انسانها و تمام موجودات زنده، همه نیازمندی خود را از طبيعت به دست مي‌آورند.

اداره ملی حفاظت محیط زیست از همه هموطنان عزیز، مخصوصاً خطبا، علما، استادان مکاتب و پوهنتون ها، جامعه مدنی، رسانه ها و رضاکاران محیط زیست در سراسرکشور احترامانه تقاضا می نماید تا در رابطه به اضرار پلاستیک، تشویق مردم به استفاده نکردن از خریطه های پلاستیکی و نهادینه شدن فرهنگ استفاده از خریطه های تکه یی وکاغذی به مردم اگاهی داده وظیفه ایمانی و ملی خویش را در قبال حفظ سلامتی مردم و محیط زیست خویش از اضرار پلاستیک انجام دهیم.

اداره ملی حفاظت محیط زیست

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *