سمپوزیم یکروزه تحت عنوان مدیریت آب های زیر زمینی کشور

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان ( AREU ) و نهاد های کمک کننده، سمپوزیم یکروزه را تحت عنوان مدیریت آب های زیر زمینی کشور بتاریخ 23 اسد 1397 در هوتل پارک ستار برگزار کرد.

ادریس ملیار سرپرست معینیت پالیسی و روابط بین المللی اداره ملی حفاظت محیط زیست در قسمتی از بیانیه اش در این سمپوزیم گفت: افغانستان سالانه 18 میلیارد متر مکعب آب زیر زمینی را در اختیار دارد که در قسمت مدیریت و حفاظت از این منبع کار اندک صورت گرفته و چندین سفره آب زیر زمینی ( aquifer) بالقوه و موثر هنوز مورد بررسی قرار نگرفته و باید در زمینه مدیریت و حفاظت از منابع آب زیر زمینی کشور توجه فوری صورت گیرد.

آقای ملیار افزود که سفره های آب زیر زمینی ( aquifer) در شهر کابل و دیگر شهر های بزرگ کشور در حال حاضر به مشکلات جدی از جمله استخراج بیش از حد و آلودگی مواجه است.

اغلباً تعادل بین تغذیه مجدد (ریچارچ ) و استخراج آب زیر زمینی وجود نداشته، سیستم های تامین آب در دهات و شهر ها تا حدی زیاد وابسته به آبهای زیر زمینی هستند، مصرف آب خانگی و صنعتی به سرعت در حال افزایش است.

انتظار می رود که تقاضا برای استفاده از آب های زیر زمینی به دلایل رشد جمعیت، توسعه اقتصادی، فعالیت های زراعتی و شهر سازی افزایش یابد.

سرپرست معین پالیسی و روابط بین المللی از پایین بودن سطح آگاهی عامه در زمینه مدیریت، بهره برداری و حفاظت از منابع آب زیر زمینی ابراز نگرانی کرد.

آقای ملیار برای رسیدگی به این چالش مهم و حیاتی خاطر نشان کرد که اداره ملی حفاظت محیط زیست با کمک وزارت انرژی و آب و دیگر نهاد های ذیربط، روی ایجاد یک تیم برای هماهنگی جهت نقشه برداری، نظارت، مدیریت و حفاظت از منابع آب زیر زمینی کار خواهد کرد تا از پایداری این منبع برای نسل های فعلی و آینده اطمینان حاصل کند.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *