کارشناس محیط زیستی

عنوان وظیفه : کارشناس محیط زیستی.
بست          : قرارد دادی
معاش طبق نرم NTA – C 2
وزارت یا اداره  : اداره ملی حفاظت محیط زیست
موقعیت پست: کابل مرکزی
بخش مربوطه : معاونیت مسلکی
تعداد پست    : دو بست
گزارشده به    : مشاور ارشد امور محیط زیستی
گزارش¬گیر از : ندار
تاریخ نشر      : ۱۳۹۷-۱-۱۱
تاریخ ختم      : ۱۳۹۸-۲-۲
————————————————————————————————————–
هدف وظیفه   : همکاری در رابطه به تنظیم مسایل امورات محیط زیستی در اداره ملی حفاظت محیط زیست.
————————————————————————————————————–
وظایف و مسؤولیت ها:
1-جلب همكاري مردم و ارگانها ي ذيربط به ارتباط جلوگيري از تخريب محلات زيست پرنده گان بومي و حيات وحش (حيوانات و نباتات).
2- تامین روابط با نهاد های تحصیلی وتعلیمی کشوردرارتباط عنامندی نصاب درسی متعلمین و محصلین در بخش مضامین محیط زیستی
3-پیروی از کنوانسیون های بین المللی در مورد اداره حیات وحش و تنوع حیات .
4-حمایت از ترویج قانون برای حفاظت و اداره کیفیت مهم محیط زیست در ساحات حفاظت شده ابدات تاریخی وباستانی .
5-ارائیه مشوره های لازم درقسمت ورکشاپ ها ،سمینارها وسایربرنامه های آموزشی درسطح اداره اعم ازمرکزوولایات .
6-طرح پروپوزل ها درمورد الودکننده ها ،تولیدات سالم ، موثریت انرژی وجلب وجذب وجوه مالی تمویل کنندگان جهت بهبودی اجراآت محیط زیستی درسطح کشور.
7-كمك به برگزاري سمينارها ، وركشاپها و جلسات مشاورتي در سطح ملي و منطقه اي در ساحه ارزیابی اثرات محیط زیستی
8-اخذ نظریات مردم و ارگان دولتی و غیر دولتی در رابطه به تسوید مقررات وپالیسیهای محیط زیستی .
9-فراهم نمودن زمینه تشریح وتوضیح پالیسی های محیط زیستی بمراجع ذیربط
10- تحریر مکاتیب تنظیم وحفظ اسناد واجرای سایر وظایف مربوط به مشاوریت امور محیط زیستی
—————————————————————————————————————
شرایط استخدام :
حد اقل دارای سند تحصیلی لیسانس ،و به درجه تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود.
 داشتن حد اقل (یک )سال تجربه کاری مرتبط به وظيفه.
.
تجارب لازمه :
 داشتن حد اقل (یک)سال تجربه کاری مرتبط به وظيفه.
 آشنائی با قوانین، مقررات و طرزالعمل های بخصوص اسناد نقنینی مرتبط به امور
 بلدیت کامل به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) .
 مهارت با پروگرام های کمپیوتر(ورد، اکسل، پاورپاینت.

متقاضیان محترم  میتوانند با ملاحظه شرایط استخدام بست های یاد شده برای کاندید شدن سی وی (CV) خویش را توام با اسناد دست داشته به ایمیل آدرس: ( Nepa.hr@yahoo.com ) ارسال نموده و یا به اداره ملی حفاظت محیط زیست واقع دارالامان سرک سناتوریم عقب اصلاحات اداری مراجعه نمایند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *