دومین نشست کمیته هماهنگی محیط زیستی برگزار گردید
سومین جلسه کمیته ارزیابی اثرات محیط زیستی واجتماعی
دومین نشست کمیته هماهنگی محیط زیستی برگزار گردید
سفر رسمی شاه زمان میوندی رئیس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست به ولایت هرات
پروژه دیوار محافظوی و سربند کانال آبیاری قریه خوشباشان ولسوالی انجیل ولایت هرات
previous arrow
next arrow
Slider

رئیس عمومی اداره

اداره ملی حفاظت محیط زیست

اعلانات