ریاست حفظ میراث های طبیعی محیط زیستی

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم اداره ملی حفاظت محیط زیست را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به شکل حضوری از دفتر کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در کابل و دفاتر ساحوی این کمیسیون در تمام ولایات کشور و به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی دریافت نمایند. متقاضیان محترم بعد از دریافت و خانه پری، فورمه های درخواستی را یکجا با اسناد ضروری بشمول کاپی تذکره تابعیت، اسناد تحصیلی، خلص سوانح و اسناد تجربه کاری به دفتر مرکزی کمیسیون در کابل و یا دفاتر ساحوی آن در تمام ولایت کشور تسلیم نمایند. بمنظور ایجاد سهولت بیشتر برای متقاضیان محترم،‌ اعاده فورمه ها و اسناد  ضروری از جمله کاپی تذکره تابعیت، اسناد تحصیلی، خلص سوانح و اسناد تجربه کاری از طریق ایمل آدرس (recruitment@iarcsc.gov.af) نیز قابل  ارسال و پذیرش می باشد.


مشخصات بست:

عنوان بست       : ریاست حفظ میراث های طبیعی محیط زیستی

بســـــت            : دوم

وزارت/اداره      : اداره ملی حفاظت محیط زیست

موقعیـــت           : کابل

بخـــــش             : ریاست حفظ میراث های طبیعی

گزارشدهی به      : معاون مسلکی

گزارشگیری از    :مدیر اجرائیه ،آمر اهداف کیفیت محیط زیستی ،مدیر عمومی حفظ ابدات باستانی ،کارشناس حفظ میراث های

طبیعی و آمر ساحات حفاظت شده

تاریخ نشروختم اعلان : ۱۰/۵/۱۳۹۷ الی ۲۳/۵/۱۳۹۷

هدف وظیفه:

حفاظت از منابع طبیعی ، فرهنگی ، آبدات تاریخی ، جنگلات ، علفچر ها، حیات وحش  وساحات حفاظت شده در سطح کشور.

مسئولیت‌های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری هفته وار ، ماهوار ، ربعوار و سالانه جهت دست یابی به اهدف .
 2. مدیریت و رهبری پرسونل تحت اثر به منظور تحقق اهداف پیشبینی شده.
 3. ارائه مشوره های لازم به معاون مسلکی جهت تکمیل و تطبیق پالیسی  ریاست .
 4. طرح پالیسی ها جهت تطبیق اهداف کیفیت محیط زیست و نظارت از ان .
 5. تقویه و انکشاف یک سیستم ساحات حفاظت شده و پارک های ملی برای افغانستان به منظور حفاظت تنوع حیات وحش وجلب توریزم .
 6. اداره ونظارت ازساحات حفاظت شده و پارک های ملی مطابق به نورم های ملی و بین المللی با درک ضرورت توازن میان حقوق استفاده کننده گان از ساحات به منظور تقویت اقتصاد دولت ومردم .
 7. مذاکره با کوچی ها و سهم داران در مورد اداره و حفاظت ساحات مهم به منظور اهمیت اقتصادی وفرهنگی آن.
 8. حصول اطمینان از کیفیت ساحات حفاظت شده ، پارک های ملی ، منابع ارضی ، آبی و حیات وحش .
 9. ارزیابی کیفیت اجراآت کارمندان تحت اثر بمنظور اتخاذ تدابیربعدی ارتقای بازدهی کاری.
 10. انجام سایر وظایف قاانوونی مرتبط به وظیفه که از جانب معاون مسلکی مطابق قوانین و اهداف اداره به وی سپرده میشود.

تحصیلات و تجارب:

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده(۷) و (۳۴)  قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

 

درجه تحصیل

حداقل سند تحصیلی لیسانس در رشته محیط زیست ،زراعت، علوم وترنری  ، ساینس (بیولوژی)به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود .

 • تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
 • سه سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه
 • مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
 • اداره و منحمنت ، تحلیل و ارزیابی ، توانایی قدرت تصمیم گیری  در هرگونه شرایط  ،بلدیت کامل به لسان انگلیسی و استفاده از تکنالوژی معلوماتی .

کمسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *