ددندو لست

عنوان وظیفه    : (کارشناس تحلیل و تجزیه گازات گلخانه ئی ) وزارت/اداره      : ( اداره ملی حفاظت محیط …
Read More
/ Jobs in Pashto, پښتو

عنوان وظیفه   : ( کارشناس  ارزیابی  آسیب پذیری صنعتی ) وزارت/اداره     : ( اداره ملی حفاظت محیط زیست) موقعیت  …
Read More
/ Jobs in Pashto, پښتو

عنوان وظیفه        : کارشناس ارزیابی تاثیرات محیط زیستی وزارت/اداره           :  اداره ملی حفاظت محیط زیست موقعیت               …
Read More
/ Jobs in Pashto, pll_5b3c96395a080, پښتو

عنوان وظیفه       : کارشناس انرژی  بدیل ومؤثر وزارت/اداره          :  اداره ملی حفاظت محیط زیست موقعیت    …
Read More
/ Jobs in Pashto, pll_5b3c94b01a776, پښتو

عنوان وظیفه       : کار شناس نظارت وتفتیش از فاضلاآبها وزارت /اداره         : اداره ملی حفاظت …
Read More
/ Jobs in Pashto, پښتو

Loading...

د اعلان شویو دندو دپاره نوم لیکنه