اشتراک هیئت افغانستان در چهارمین نشست مجمع محیط زیست ملل متحد
گرامیداشت از 8 مارچ روز جهانی همبستگی زنان
تدویر برنامه آموزشی برای تهیه گزارش وضعیت محیط زیست افغانستان
اشتراک رئیس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست در رأس هیئتی به نمایندگی از دولت ج.ا.ا در نهمین نشست مقامات بلند پایه کشورهای آسیا و اقیانوسیه
شرکت شاه زمان میوندی رئیس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست در پنل اثرات اقتصادی تغییراقلیم بالای رشد و توسعه کشورهای جنوب آسیا
previous arrow
next arrow
Slider

اعلانات