مسابقه کتابخوانی و مقاله نویسی

توضیحات:

این برنامه دو بخش دارد که شامل مسابقه کتاب خوانی و مقاله نویسی می شود. پروسه اشتراک در این برنامه ساده بوده و حق اشتراک برای عموم شهروندان در آن محفوظ است. یک فرد می تواند همزمان در هر دو بخش (مسابقه کتابخوانی و مقاله نویسی) اشتراک کند. صرفاً افرادی که کارمند رسمی اداره ملی حفاظت محیط زیست باشند در این مسابقه شرکت کرده نمی توانند.

شما به منظور شرکت در این برنامه به درج معلومات شامل تذکره هویت تان نیاز دارید. اداره ملی حفاظت محیط زیست برای هر بخش به ده تن از اشتراک کنندگان برتر جوایز نقدی و غیر نقدی شامل کمپیوتر لبتاپ، آی پت، تلفن همراه، بایسکل وتقدیر نامه در نظر گرفته است. در صورت بالا بودن میزان نمرات، برندگان نهایی به حسب قرعه توسط یک هیئت با صلاحیت مشخص میشود.

برای اشتراک به زبان پشتو اینجا را کلیک نمایید
برای ثبت نام اینجا را کلیک نمایید

نوت: در صورت ورود مجدد به سیستم و اشتراک در مسابقه مقاله نویسی شما نیاز به ثبت نام مجدد ندارید، صرفاً کودی را که بعد از خانه پری فورم بدست میآورید وارد سیستم نمایید.منابع معلوماتی

product image

بانک معلومات محیط زیستی


  • با کلیک نمودن دکمه بانک معلومات شما میتوانید به معلومات مختلف از قبیل تغیر اقلیم، حیات وحش، قوانین، پالیسی، رهنمود ها و سایر معلومات محیط زیستی دسترسی حاصل کنید.

product image

در مورد اداره


  • برای آشنایی بهتر و اخذ معلومات در مورد اداره ملی حفاظت محیط زیست، دکمه »در مورد ما« را کلیک نمایید

گزارشات