اخبار

شماره عنوان تصویر
1 شفاخانه ها در جمع آوری، انتقال و حریق زباله های طبی شان توجه نمایند image
2 برای ۳۰۰ تن از نمازگزاران مسجد جامع باغ ذخیره شهر ایبک اگاهی محیط زیستی داده شد image
3 برای ۸۵ تن از محصلین انستیتیوت تخنیکی ومسلکی آگاهی محیط زیستی داده شد image
4 از و ضعیت محیط زیستی بازار ولسوالی جمال آغه و دو چاه فاضلاب نظارت به عمل آمد image
5 جلسه کمیته هماهنگی محیط زیستی ولایت سمنگان دایر گردید image
6 از تخلیه زباله های شهری در ساحات خنجر آباد، بوغابی و کرکر شهر پلخمری نظارت به عمل آمد image
7 اصناف در جمع آوری زباله ها و رعایت حفظ الصحه توجه نمایند image
8 اصناف جواز محیط زیستی اخذ و مطابق به رهنمود های داده شده فعالیت کنند image
9 مردم از کندن بوته های کوهی که منجر به بروز حوادث ناگوار طبیعی گردد، خود داری نمایند image
10 پرنده گان جز از زیبائی های محیط زیست ما می باشند، از شکار آنها خود داری کنید image
11 شورای مشورتی محلی محیط زیستی در ناحیه چهارم شهر میمنه ایجاد گردید image
12 برای کارکنان ۴۳ صنف مختلف اگاهی محیط زیستی داده شد image
13 شهروندان از انداختن زباله ها و کثافات در کنار جاده های شهری خوداری نمایند image
14 از انسناتور زباله سوز طبی شفاخانه ساحه جنگل باغ پروان نظارت به عمل آمد image
15 اداره ملی حفاظت محیط زیست تفاهمنامه همکاری مشترک را با موسسه ( رها) امضاءکرد image
16 از نحوه فعالیت ۶۱ صنف مختلف در چهار ولایت نظارت گردید image
17 برای رمه داران ساحه حفاظت شده چراگاه دشت غچور پارگ ملی بند امیر اگاهی محیط زیستی داده شد image
18 از راننده گان وسایط نقلیه دود زا در شهر چاریکار تعهد اخذ گردید image
19 وضعیت ساحه پیشنهادی حفاظت شده کول رحمت ولسوالی روی دوآب بررسی گردید image
20 ۱۲ فارم و کشتارگاه مرغ به خاطر فعالیت غیر قانونی شان در محلات مسکونی مسدود ګردید image
21 برای نمازگزاران مسجد جامع گذر قوش آسیاب شهرایبک اگاهی محیط زیستی داده شد image
22 اولین جلسه کمیته زباله های طبی ولایت بغلان دایر گردید image
23 از فعالیت غیر قانونی شش ریگریشن در ولایت بغلان جلوگیری گردید image
24 علماء و خطبای مساجد برای مردم در مورد اهمیت محیط زیست پاک اگاهی بدهند image
25 مسئولین و کارکنان مراکز صحی در جمع آوری، انتقال و حریق زباله های خطر ناک طبی شان توجه نمایند image
26 شیر یخ سازان آب های نمک دار شان را در کنار نهال ها، بته های زینتی و درختان تخلیه نکنند image
27 همه اصناف مطابق به طرزالعمل و رهنمود ها فعالیت کرده، محیط زیست را آلوده نسازند image
28 نقش محصلین تحصیلات عالی در تطبیق پلان های محیط زیستی با اهمیت می باشد image
29 وضعیت نهال های شفاخانه ولسوالی حصه اول کوهستان سو قوریه نهال شش پل بامیان بررسی گردید image
30 معاون والی هرات از ریاست حفاظت محیط زیست این ولایت بازدید به عمل آورد image
31 با متخلفین محیط زیستی برخورد جدی و قانونی صورت می گیرد image
32 معلمین مکاتب برای شاگردان در مورد اهیمت داشتن محیط زیست پاک هم آموزش بدهند image
33 دو کشتار گاه مرغ به خاطر رعایت نکردن مقررات محیط زیستی مسدود گردید image
34 برای نمازگزاران مسجد جامع باغبانان در حومه شهر قلعه نو اگاهی محیط زیستی داده شد image
35 برای صدها تن از شاگردان مکاتب در سه ولایت اگاهی محیط زیستی داده شد image
36 دوکانداران درحفاظت نهال ها و بته های زینتی داخل شهر ها سهم فعال بیگرند image
37 سه منبع مهم آلوده کننده محیط زیست در ولسوالی پاتو شناسایی گردید image
38 مفتشین محیط زیستی مسلخ عمومی ذبح مواشی در شهر میمنه را مسدود کردند image
39 صد ها تن از شاگردان دو مکتب آموزش های محیط زیستی را فرا گرفتند image
40 معلمین و شاگردان در حفاظت نهال ها و فضای سبز مکاتب شان توجه نمایند image
41 از فعالیت ۱۷۹ صنف مختلف در هشت ناحیه شهر کابل نظارت محیط زیستی به عمل آمد image
42 مسوولین مراکز صحی رهنمود و طرزالعمل های محیط زیستی را رعایت کنند image
43 برای کارکنان اصناف در مورد اضرار آلودگی های محیط زیستی اگاهی داده شد image
44 مسابقات ورزشی بمنظور نهادینه شدن فرهنگ حفاظت محیط زیست برگزار گردید image
45 حشر عمومی جهت پاک کاری شهر چاریکار راه اندازی گردید image
46 از فروش یک بال شاهین در شهر فیض آباد جلوگیری و دوباره به طبیعت رها گردید image
47 از روز جهانی و هفته محیط زیست در ولایات سمنگان و دایکندی تجلیل به عمل آمد image
48 برای ده ها تن از شاګردان مکتب حضرت قائم اګاهی محیط زیستی داده شد image
49 سیستم سوخت یک کلچه پزی مسدود و از شش صنف دیگر تعهد اخذ گردید image
50 صد ها تن از شاگردان دو مکتب آموزش های محیط زیستی را فرا گرفتند image
51 ازکودکی به فرزندان خویش بیاموزیم تا در حفاظت محیط زیست توجه کنند image
52 حشر عمومی جهت پاک کاری زباله ها در شهر میمنه راه اندازی گردید image
53 برای ۲۰۰ تن از شاگردان لیسه فیض محمد کاتب اگاهی محیط زیستی داده شد image
54 حفاظت از محیط زیست وظیفه دینی و ملی همه افراد جامعه می باشد image
55 از روز جهانی و هفته حفاظت محیط زیست در بغلان تجلیل به عمل آمد image
56 از روز جهانی محیط زیست تحت شعار "زمین ما ، آینده ما" در ولایت جوزجان تجلیل به عمل آمد image
57 از روز جهانی محیط زیست طی محفلی با شکوهی در بلخ تجلیل به عمل آمد image
58 به گرامیداشت از روز جهانی محیط زیست؛ برای صد ها تن از شاگردان مکاتب اگاهی محیط زیستی داده شد image
59 ریاست حفاظت محیط زیست بدخشان از روز جهانی محیط زیست تجلیل به عمل آورد image
60 از روز جهانی محیط زیست در غزنی تجلیل به عمل آمد image
61 از روز جهانی محیط زیست طی همایش با شکوه در هرات تجلیل به عمل آمد image
62 به گرامیداشت روز جهانی محیط زیست، حشر عمومی در شهر فیروز کوه راه اندازی گردید image
63 از روز جهانی محیط زیست در فاریاب گرامیداشت به عمل آمد image
64 با برګزاری همایش علمی از روز جهانی محیط زیست در هرات تجلیل به عمل آمد image
65 از ساحات سبز ولسوالی پریان و شهر های چاریکار و تالقان نظارت گردید image
66 مفتشین ساحوی از فعالیت ۹۲ صنف مختلف در ده ناحیه شهر کابل نظارت کردند image
67 برای کارکنان اصناف مختلف در پنج ولایت اګاهی محیط زیستی داده شد image
68 علمای دینی جوزجان وعده سپردند که موضوعات محیط زیستی را از طریق منابر مساجد تبلیغ می نمایند image
69 از داش های خشت پزی ولسوالی المار نظارت محیط زیستی به عمل آمد image
70 از فعالیت ۶۲ صنف مختلف در شهر و چهار ولسوالی هرات نظارت محیط زیستی به عمل آمد image
71 جلسه کمیته زباله های طبی ولایت سمنگان دایر گردید image
72 (۳۴۱) تن از شاگردان لیسه کارته صلح شهر میمنه آموزش های محیط زیستی را فرا گرفتند image
73 برای ده ها تن از محصلین انستیتوت علوم صحی ابن یمین اگاهی محیط زیستی داده شد image
74 برای ۶۰۰ تن از شاگردان مکاتب در شهر های میمنه و پل علم اگاهی محیط زیستی داده شد image
75 اصناف مقررات و رهنمود های محیط زیستی را رعایت کنند image
76 برای صدها تن از شاگردان مکاتب شهر های مزارشریف و ایبک اگاهی محیط زیستی داده شد image
77 سیلاب ها در کنار خسارات جانی، ساحات سبز را نیز تخریب نموده است image
78 برای صد ها تن از شاگردان مکاتب در دو ولایت اگاهی محیط زیستی داده شد image
79 ورکشاپ آموزشی جهت ارتقاء ظرفیت کارمندان وزارت انرژی و آب در بخش تغییر اقلیم برگزار گردید image
80 یک بال باز از اسارت پرنده فروشان آزاد و دوباره به طبیعت رها گردید image
81 صد ها تن از شاگردان مکاتب آموزش های محیط زیستی را فرا گرفتند image
82 از فعالیت ۱۱۶ صنف مختلف در شهرکابل و مراکز سه ولایت دیگر نظارت گردید image
83 (۹) بال (کبک) از اسارت پرنده فروشان آزاد و دوباره به طبیعت رها گردید image
84 داش های خشت پزی از سوختاندن مواد سوختی دود زا خود داری کرده، هوا را آلوده نسازند. image
85 از مالکین پنج فابریکه و شرکت تولیدی تعهد کتبی اخذ گردید image
86 استادان و شاگردان مکاتب در آبیاری نهال ها و حفاظت فضای سبز مکاتب شان سهم فعال بګیرند image
87 از ساحات سبز تخریب شده سیلاب‌های اخیر در شهر فیروز کوه نظارت گردید image
88 از وضعیت جنگلات پسته دشت ارچی نظارت گردید image
89 شفاخانه ها در جمع آوری،انتقال و حریق زباله های طبی توجه کنند. image
90 از مالکین پنج فابریکه و شرکت تولیدی تعهد کتبی اخذ گردید image
91 برای ۱۲۰۰ تن از شاگردان چهار مکتب اګاهی محیط زیستی داده شد image
92 اصناف مطابق به مقررات و رهنمود های محیط زیستی فعالیت کرده، هوا و محیط زیست را آلوده نسازند image
93 یک بال پرنده (عقاب) از اسارت پرنده فروشان آزاد و به طبیعت رها گردید image
94 رئیس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست از ساحه حفاظت شده کول حشمت خان دیدار نمود image
95 ورکشاپ آموزشی تحت عنوان (آینده پایدار و مقابله با چالش های تغییرات اقلیمی) در فراه برگزار گردید image
96 از فعالیت ۴۴ صنف مختلف در چهار ولایت نظارت محیط زیستی به عمل آمد image
97 از جنگلات پسته کوه قره باطور ارزیابی محیط زیستی به عمل آمد image
98 برای پرنده فروشان بازار جمال آغه اگاهی محیط زیستی داده شد image
99 به تعداد (۱۱۰) اصله نهال ناجو در ولسوالی عنابه غرس گردید image
100 از مالکین ۸ فابریکه تولیدی در شهر پلخمری تعهد کتبی اخذ گردید image
101 شاگردان لیسه های آینچه و غلام سرور شهید آموزش های محیط زیستی را فرا گرفتند image
102 استادان مکاتب در مورد اهمیت محیط زیست سالم هم برای شاگردان شان آموزش بدهند image
103 برای ده ها تن از کارکنان ۳۱ صنف مختلف در پنج ولایت اگاهی محیط زیستی داده شد image
104 صد ها بال پرنده مختلف النوع از اسارت پرنده فروشان آزاد و به طبیعت شهر چاریکار رها گردیدند image
105 مفتشین محیط زیستی از فعالیت ۱۲۸صنف مختلف در هشت ناحیه شهر کابل نظارت نمودند image
106 استادان و شاگردان مکاتب در حفاظت محیط زیست سهم فعال بگیرند image
107 اصناف مطابق به مقررات و طرزالعمل های محیط زیستی فعالیت کنند image
108 اعلامیه مطبوعاتی اداره ملی حفاظت محیط زیست در پیوند به روز جهانی پرنده گان مهاجر image
109 مسوولین امنیتی از جنگلات به عنوان سرمایه ملی حفاظت کنند image
110 مالکین ۹ صنف مختلف تعهد سپردند که جواز محیط زیستی اخذ و رهنمود ها را رعایت میکنند image
111 صد ها تن از شاګردان مکاتب آموزش های محیط زیستی را فرا ګرفتند image
112 برای صد ها تن از نمازگزاران مسجد جامع سلمان فارس شهر ایبک اگاهی محیط زیستی داده شد image
113 کوره داران خشت پزی وعده سپردند که هوا و محیط زیست را آلوده نمی سازند image
114 برای پرنده فروشان در مورد اهمیت پرنده گان در زیبائی محیط زیست اگاهی داده شد image
115 آب های سطحی و زیر زمینی را آلوده نساخته و در مصرف آن صرفه جوئی نمائید image
116 مسلخ های که خلاف رهنمود های محیط زیستی فعالیت می کردند، تخریب گردیدند image
117 از آسیاب های تولید نمک نظارت محیط زیستی به عمل آمد image
118 مفتشین محیط زیستی از فعالیت ۲۱ صنف مختلف در سه ولایت نظارت کردند. image
119 به تعداد ۲۱۰ اصله نهال در اطراف معدن ساحه دادیخیل غرس گردید image
120 برای ده ها تن از طالب العلمان دارالحفاظ ولسوالی درایم اگاهی محیط زیستی داده شد image
121 اصناف توصیه ها و رهنمود های محیط زیستی را رعایت کنند image
122 برای صد ها تن از شاگردان لیسه ایبک اگاهی محیط زیستی داده شد image
123 شش حمام به خاطر آلوده ساختن هوا در شهر های کابل و کندز مسدود گردیدند image
124 استادان شاگردان مکاتب را به حفاظت از محیط زیست تشویق نمایند image
125 ده ها بال پرنده از اسارت شکارچیان و پرنده فروشان آزاد و به طبیعت رها گردیدند image
126 از متخلفین محیط زیستی در پنج ولایت تعهد اخذ گردید image
127 محصلین پوهنتون ها در حفاظت از محیط زیست مسوولیت دینی و ملی شان را ادا سازند image
128 شاگردان مکاتب و مدارس ولسوالی شینواری آموزش های محیط زیستی را فرا گرفتند. image
129 جنگلات سرمایه ملی کشور ما است، بیائید درحفظ و نگهداشت آن توجه نماییم image
130 از فعالیت ۲۷ صنف مختلف در سه ولایت نظارت محیط زیستی به عمل آمد image
131 از فعالیت ۲۷ صنف مختلف در سه ولایت نظارت محیط زیستی به عمل آمد image
132 آب جاری در جوی ها را با زباله ها و فاضلاب آلوده نسازید image
133 به شکایات محیط زیستی باشنده ګان شهرک گلباغ رسیدگی گردید image
134 مالکین محلات جمع آوری زباله ها با حریق نمودن رابر و پلاستیک، هوا را آلوده نسازند image
135 معلمین مکاتب شاکردان را به حفاظت از محیط زیست تشویق نمایند image
136 حشر عمومی غرض پاک کاری زباله ها در شهر پلخمری راه اندازی گردید image
137 برای صد ها تن از شاگردان مکاتب در سه ولایت اگاهی محیط زیستی داده شد image
138 اصنافی که هوا و محیط زیست را آلوده سازند، فعالیت های شان مسدود می گردد image
139 برای ده ها تن از محصلین انستیتیوت زراعت و وترنری غزنی اگاهی محیط زیستی داده شد image
140 ۱۰۰ بال پرنده مختلف نوع از بازار پرنده فروشی شهر چاریکار جمع آوری و به طبیعت رها گردید image
141 ۶۰۰ بوته زینتی موریان درپارک فامیلی بامیان غرس گردید image
142 از روز جهانی زمین در بلخ گرامیداشت به عمل آمد image
143 اصنافی که رهنمود های محیط زیستی را رعایت نکنند با آنها برخورد جدی صورت می گیرد image
144 مفتشین محیط زیستی از فعالیت ۹۳ صنف مختلف در هفت ناحیه شهرکابل نظارت کردند image
145 برای اشتراک کننده گان میله بهاری در ولسوالی آبکمری اگاهی محیط زیستی داده شد image
146 از محل استخراج معدن کرومایت ولسوالی کوه صافی نظارت محیط زیستی به عمل آمد image
147 برای کارکنان اصناف مختلف در چهار ولایت اگاهی محیط زیستی داده شد image
148 سه هزار اصله نهال مختلف النوع در تپه شهدای شهر پل علم غرس گردید image
149 شاگردان مکاتب به دروس، رعایت حفظ الصحه و حفاظت محط زیست توجه نمایند image
150 برای صدها تن از شاگردان مکاتب شهر های مزارشریف و ایبک اگاهی محیط زیستی داده شد image
151 از شخصی که دو اصله درخت را در شهر مزارشریف قطع کرده بود، تعهد اخذگردید image
152 کارکنان مراکز صحی در جمع آوری، انتقال و حریق ساختن زباله های طبی توجه نمایند image
153 کارکنان اصناف هوا و محیط زیست را آلوده نسازند. image
154 فابریکات و تانک تیل ها با گسترش ساحات سبز از آلودگی صوتی و هوا جلوگیری کنند image
155 از ۱۱۲ فعالیت مختلف در چهار ناحیه شهر هرات نظارت محیط زیستی به عمل آمد image
156 علماء و خطباءکرام از طریق منابر مساجد مردم را به حفاظت از محیط زیست دعوت نمایند image
157 از ساحه معدن گنده کوتل ولسوالی یکه لنگ نظارت گردید image
158 حفاظت از نهال ها و فضای سبز مسوولیت همه افراد جامعه می باشد image
159 در انستیتیوت های مسلکی و حسابداری بامیان۱۳۰ اصله نهال غرس ګردید image
160 برای صد ها تن از شاگردان مکاتب اگاهی محیط زیستی داده شد image
161 والی پنجشیر: ادارات امارتی ۲۰ اصله نهال در صحن تعمیر شان غرس کنند image
162 سمیناری تحت عنوان" نقش جوانان درحفظ محیط زیست" در انستیتیوت زراعت غزنی دایر گردید image
163 از فعالیت ۳۷ صنف مختلف بشمول چندین مراکز صحی در سه ولایت نظارت گردید image
164 ۳۰۰ اصله نهال در شاهراه تاتارخانه شهر میمنه غرس گردید. image
165 والی بامیان با غرس نهال؛ ادارات دولتی را تشویق به نهال شانی کرد image
166 در دو مکان مناسب شهرهای فیض آباد و پل علم ۹۰۰ اصله نهال غرس گردید image
167 مفتشین محیط زیستی از فعالیت ۷۹ صنف مختلف در هفت ناحیه شهرکابل نظارت کردند image
168 خبازی ها و مراکز صحی ، رهنمود های محیط زیستی را رعایت کنند image
169 دومین نشست کمیته تعین سهمیه مواد مخرب لایه اوزون دایر گردید image
170 برای فروشنده گان تفنگ های شکاری اگاهی محیط زیستی داده شد image
171 رئیس جدید ریاست حفاظت محیط زیست بغلان معرفی گردید image
172 کمپاین نهال شانی در ولایت کاپیسا آغاز گردید image
173 کمپاین نهال شانی تحت شعار ( غرس نهال محو خشکسالی) در بامیان آغاز گردید image
174 از فعالیت ۶۶ صنف مختلف بشمول چندین مراکز صحی در سه ولایت نظارت گردید image
175 صد ها اصله نهال در مکان های تعلیمی و نظامی غرس گردید image
176 اعلامیه مطبوعاتی image
177 برای مالکین و کارکنان ۳۵ صنف مختلف رهنمود های محیط زیستی توزیع گردید image
178 ریاست حفاظت محیط زیست هرات ۲۰۰ اصله نهال را به ریاست آبرسانی اهداء کرد image
179 از فعالیت۳۶ اصناف مختلف نظارت محیط زیستی صورت گرفت image
180 همه اصناف فعالیت های شان را مطابق قانون و مقررات محیط زیستی عیار سازند image
181 در تپه شادیان ولسوالی نهر شاهی۵۰۰ اصله نهال ناجوغرس گردید image
182 کارکنان اصناف در جمع آوری زباله های شان توجه نموده، محیط زیست را آلوده نسازند image
183 حفاظت از محیط زیست سالم وظیفه هر فرد جامعه است image
184 کمپاین نهال شانی با غرس ده ها اصله نهال در ولایت پروان آغاز گردید image
185 مردم و مسوولین ادارات در آبیاری و نگهداری نهال های تازه غرس شده توجه نمایند image
186 حشر عمومی بمنظور جمع آوری و انتقال زباله ها در شهر فیروزکوه راه اندازی گردید image
187 ۳۳۴ بال پرنده مختلف النوع از بازار پرنده فروشان پل مالان جمع آوری و دوباره به طبیعت رها گردید image
188 حافظ عزیز الرحمن: روژه د رحمتونو او برکتونو میاشت ده، ورڅخه اعظمي ګټه پورته کړئ image
189 پروگرام نهال شانی تحت عنوان (غرس نهال و محو خشکسالی) در دایکندی آغاز گردید image
190 پروگرام نهال شانی در ولایت تخار آغاز گردید image
191 ازشکارچیان وفروشنده گان ۲۰۰ بال پرنده در هرات تعهد اخذ گردید image
192 از ۲۰ فعالیت آلوده کننده محیط زیست در شهر های مزار شریف و تالقان نظارت گردید image
193 بیائید باغرس نهال مسوولیت ایمانی خود را برای سرسبزی محیط زیست ادا نمایم image
194 ورکشاپ پیرامون یافته های تحقیقی اثرات تغییرات اقلیم در چهار ولایت دایر گردید image
195 ۲۵۰ هزار اصله نهال برای سرسبزی محیط زیست بدخشان غرس میگردد. image
196 ۱۶ بال جل و یک کبک کوهی دو باره به طبیعت رها گردید . image
197 چهار منبع آلوده کننده محیط زیست در هرات مسدود گردید. image
198 از فابریکه تولید آب معدنی و مواد غذایی سرخ سفید در ولسوالی بگرام نظارت گردید image
199 نظارت از فعالیت تولیدی و صنعتی به منظور تطبیق قوانین و رهنمود های محیط زیست در سطح شهر هرات. image
200 غرس ده ها اصله نهال زینتی در مکتب اتحاد جیلانی ناحیه ششم شهر هرات image
201 بیائید؛ برای افغانستان سرسبز و آباد تلاش کنیم. image
202 برای ده ها تن از شاگردان کورس هیواد اگاهی محیط زیستی داده شد image
203 بک منبع آلوده کننده هوا در شهرتالقان مسدود گردید image
204 اعلامیه مطبوعاتی بمناسبت روز جهانی حیات و حش image
205 برای پرنده گان وحشی در ساحات تخت رستم دانه افشانی صورت گرفت image
206 از فعالیت ۵۶ صنف مختلف در سه ولایت نظارت گردید. image
207 از شکار پرنده گان و حیات وحش در دو منطقه شهر میمنه جلوگیری گردید. image
208 برای کارمندان ادرات دولتی و کورس آموزشی کوثر اگاهی محیط زیستی داده شد image
209 از ۱۶۴ فعالیت جهت جلوگیری از آلودگی هوای شهرکابل نظارت گردید image
210 مبارزه با آلودګی های محیط زیستی وظیفه همه اقشار جامعه می باشد image
211 ۱۰۰ اصله نهال در صحن آمریت دارالایتام ریاست کار و امور اجتماعی کندز غرس گردید. image
212 انتقال تجارب میان کارمندان ولایاتی، سبب موفقیت در کارهای شان می گردد. image
213 هموطنان گرامی! image
214 با اصنافی که هوا را آلوده سازند برخورد جدی صورت می گیرد image
215 بیائید برای کاهش آلودگی هوا نهال غرس کنیم . image
216 شاگردان کورس های آ موزشی و مکاتب نهال غرس کرده و در نگهداری ان توجه کنند image
217 مردم با غرس نهال در سرسبزی محیط زیست سهم فعال بگیرند image
218 از ساحات استخراج معدن سرب و جست ولسوالی یکه ولنگ نظارت گردید. image
219 کمپاین ملی نهال شانی در نیمروز آغاز گردید image
220 کمپاین نهال شانی در سمنگان آغاز گردید. image
221 دومین کمپاین نهال شانی در شهر میمنه راه اندازی گردید image
222 با اصنافی که هوا و آب را آلوده سازند، برخورد جدی صورت می گیرد image
223 رهنمود های محیط زیستی برای مالکین اصناف در چهار ولایت توزیع گردید. image
224 کمپاین ملی نهال شانی با غرس نهال در ناحیه هفتم شهر میمنه آغاز گردید. image
225 صد ها تن از شاگردان دوکورس زمستانی آموزش های محیط زیستی را فرا گرفتند. image
226 مالکین اصناف جواز محیط زیستی اخذ کرده، هوا و محیط زیست را آلوده نسازند . image
227 با اصنافی که جواز محیط زیستی نداشته باشند برخورد جدی صورت می گیرد image
228 کارمندان ریاست حفاظت محیط زیست هرات در برنامه غرس نهال ولسوالی انجیل اشتراک کردند image
229 برای صد ها تن از شاگردان کورس های آموزشی اگاهی محیط زیستی داده شد. image
230 ورکشاپ اگاهی دهی در مورد تغییر اقلیم افغانستان دایرگردید . image
231 مالکین ۹ بلند منزل تعهد سپردند که فلتر های تصفیه دود را ترمیم می نمایند image
232 شاگردان مکاتب و کورس های آموزشی در برنامه های نهال شانی سهم فعال بگیرند image
233 ادارات دولتی در پاکی محیط زیست و زیباء سازی شهر ها سهم فعال بگیرند image
234 کمپاین ملی نهال شانی در ولایت بغلان آغاز گردید. image
235 برای صد ها تن ار شاگردان کورس موفقیت اگاهی محیط زیستی داده شد image
236 در مورد رعایت رهنمود های محیط زیستی برای کارکنان اصناف مختلف اگاهی داده شد. image
237 برای شاگردان کورس آموزشی استاد خالد اگاهی محیط زیستی داده شد image
238 با اصنافی که هوا و محیط زیست را آلوده سازند برخورد جدی صورت می ګیرد image
239 یک بال پرنده وحشی نوع کرگس بعد از تداوی دو باره به طبیعت رها گردید. image
240 مردم در شناسائی منابع آلوده کننده هوا با مفتشین محیط زیستی همکاری کنند image
241 شاگردان مکاتب و همه اقشار جامعه با غرس نهال در سرسبزی کشور سهم فعال بگیرند . image
242 دو قلاده گرگ وحشی از بند مردم محل آزاد و دو باره درکوه های هندوکش رها گردیدند image
243 برای کارکنان اصناف مختلف درمورد اضرار آلودگی های محیط زیستی اگاهی داده شد. image
244 رهبری اداره ملی حفاظت محیط زیست با مشاور رئیس جمهور فدراسیون روسیه ملاقات کرد image
245 از متخلفین که جنگلات تازه را قطع کرده بودند، تعهد کتبی اخذ گردید . image
246 به شکایات محیط زیستی اصناف و کسبه کاران شهر نیلی رسیدگی گردید image
247 از نحوه فعالیت کوره زباله سوز طبی منطقه روضه نظارت گردید image
248 از فعالیت ۱۰۷ صنف مختلف در پنج ناحیه شهر کابل نظارت گردید . image
249 کمپاین ملی نهال شانی درولایت بلخ آغاز گردید. image
250 نظارت جدی از منابع آلوده کننده هوا در مرکز و ولایات ادامه دارد . image
251 از ساحات جنگلات طبیعی نیمروز نظارت گردید. image
252 کمپاین ملی نهال شانی در ولایت هرات آغاز گردید image
253 دو منبع بزرگ آلودگی هوا در شهر های مزارشریف و هرات مسدود گردید. image
254 برای ده ها تن از شاگردان مدرسه و کورس های آموزشی اگاهی محیط زیستی داده شد. image
255 پلنگ برفی گرفتار شده در یک مکان امن در شهرفیض آباد نگهداری می شود image
256 هموطنان گرامی! image
257 اصنافی که جواز محیط زیستی اخذ نکنند با آنها برخورد جدی صورت می گیرد image
258 شورای رضاکاران محیط زیست در اطراف بند برق سوختک ولسوالی شهرستان ایجاد گردید image
259 حفاظت از محیط زیست مسوولیت همه افراد جامعه می باشد . image
260 سهم شاگردان مراکز اموزشی در تبلیغ محیط زیستی با اهمیت است . image
261 پنج منبع بزرگ آلوده کننده هوا در سه ناحیه شهر کابل مسدود گردید. image
262 رئیس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست با رئیس ( UNDP) پروگرام انکشافی ملل متحد در افغانستان ملاقات کرد. image
263 مالکین اصناف مطابق به قانون و رهنمود های محیط زیستی فعالیت نمایند. image
264 اطلاعیه image
265 برای شاگردان مرکز آموزشی تلاش در شهر چاریکار اگاهی محیط زیستی داده شد image
266 اصناف رهنمود ها را رعایت کرده، محیط زیست را آلوده نسازند. image
267 مردم در حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست سهم فعال بگیرند image
268 از مالکین واسطه نقلیه دودزا در شهر میمنه تعهد اخذ گردید image
269 سه تن به اتهام شکار غیر قانونی در ولسوالی ارغنجخواه دستگیرگردیدند. image
270 برای نماینده گان مردم ولسوالی اندخوی اگاهی محیط زیستی داده شد. image
271 ازسیستم سوخت و فلتر تصفیه دود ۷۴ منبع آلوده کننده هوای شهرکابل نظارت گردید image
272 برای شاگردان جمعیت هلال احمر افغانی شهر چاریکار اګاهی محیط زیستی داده شد image
273 منسوبین امنیتی و مردم محل از قطع جنگلات و شکار حیات وحش جلوگری نمایند. image
274 تحقیقات علمی و ساینسی باعث پیشرفت کشور می‌گردد. image
275 برای شاګردان کورس آموزشی کابل نمبر(۱) بندر خان آباد اگاهی محیط زیستی داده شد image
276 اصنافی که جواز محیط زیستی اخذ نکنند، با آنها برخورد جدی صورت می گیرد image
277 برای ۵۰۰ تن از علما،متنفذین و جوانان ولسوالی پاتو اگاهی محیط زیستی داده شد image
278 اهمیت رعایت قوانین و رهنمود های محیط زیستی به مالکین اصناف توضیح گردید image
279 از شرکت وارد کننده گازات مخرب لایه اوزون در ناحیه نهم شهرکابل نظارت گردید image
280 شاگردان مکاتب و محصلین درحفاظت محیط زیست نقش فعال بگیرند image
281 ۲۰۰ اصله نهال درخت ثور در ناحیه دوم شهر مزارشريف غرس گردید image
282 برای کارکنان اصناف مختلف در مورد رهنمود های محیط زیستی اگاهی داده شد. image
283 شب هنگام از سیستم سوخت مرکز گرمی و فلتر تصفیه دود ۱۰۹ بلند منزل درهفت ناحیه شهر کابل نظارت گردید image
284 از شرکت وارد کننده گازات مخرب لایه اوزون در ناحیه پانزدهم شهرکابل نظارت گردید image
285 شاگردان در نگهداری نهال ها و بته های زینتی مکاتب و مدارس شان سهم فعال بگیرند image
286 به منظورجلوگیری از آلودگی هوا، از فعالیت۴۷ صنف مختلف نظارت گردید. image
287 برای ده ها تن از شاگردان کورس رحمانی شهر پلخمری اگاهی محیط زیستی داده شد image
288 از سیستم سوخت ۳۹ صنف مختلف به منظور جلوگیری از آلودگی هوا نظارت گردید. image
289 رییس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست از تخریب زمین ها ساحه ارغندی بازدید بعمل آورد. image
290 بیانیه اصلاحی برای کارمندان اداره ملی حفاظت محیط زیست ارایه گردید. image
291 مفتشین محیط زیستی از سیستم سوخت اصنافی مختلف درسه ولایت نظارت کردند. image
292 جلسه کمیته هماهنگی محیط زیستی ولایت پنجشیر دایرگردید image
293 دو منبع آلوده کننده هوا در شهر کابل مسدود و از مالک سه فعالیت دیگر تعهد اخذ گردید. image
294 ۱۴۰ تن از شاگردان و طلب العلمان آموزش های محیط زیستی را فراگرفتند. image
295 اصناف رهنمود ها را رعایت کرده و جواز محیط زیستی اخذ نمایند image
296 برای کلانتران اصناف و مالکین کارخانه ها در مورد اضرار آلودگی هوا اگاهی داده شد image
297 برای شاگردان مرکز تعلمی و حرفوی ریاست کار امور اجتماعی اګاهی محیط زیستی داده شد image
298 ۱۲۰۰ تن از شاگردان سه مکتب ودو مدرسه دینی آموزش های محیط زیستی را فراگرفتند. image
299 برای صد ها تن از شاگردان یک مدرسه دینی و یک کورس زمستانی اگاهی محیط زیستی داده شد image
300 مفتشین محیط زیستی از فعالیت ۲۵ صنف مختلف در شهر هرات نظارت نمودند . image
301 برای مقتدیان یک مسجد در شهر قلعه نو و مالکین هوتل های شهر میمنه اگاهی محیط زیستی داده شد image
302 حفاظت از محیط زیست؛ حفاظت از زندگیست. image
303 مفتشین محیط زیستی از سیستم سوخت ۱۶۹ صنف مختلف در شش ناحیه شهر کابل نظارت کردند image
304 مالکین اصناف وعده سپردندکه بطور قانونی فعالیت کرده، هوا و محیط زیست را آلوده نمی سازند. image
305 رئیس حفاظت محیط زیست دایکندی با مسئولین یوناما دیدار کرد. image
306 هلمند کې د رخام ډبرو د استخراج معدنونو د چاپېریالي اغیزو د ارزونې په موخه نظارت ترسره شو image
307 حشر عمومی برای جمع آوری زباله ها از بازار صیاد راه اندازی گردید image
308 سیستم سوخت ۵ بلند منزل به خاطر انتشار دود غیر مجاز و آلوده ساختن هوای شهرکابل مسدود گردید image
309 برای صد ها تن از شاگردان کورس های آموزشی اگاهی محیط زیستی داده شد. image
310 شرکت های که جواز محیط زیستی اخذ نکرده بودند، فعالیت های شان مسدود گردید. image
311 چهار کلینیک و سه رستورانت به خاطرتخلف محیط زیستی در ولسوالی سیاه گرد مسدود گردید image
312 شاگردان در پاک نگهداشتن محیط خانه، مکاتب و مدارس شان توجه کنند. image
313 شاگردان در پاک نگهداشتن محیط خانه، مکاتب و مدارس شان توجه کنند. image
314 په زابل کې د کورم د استخراج معدنونو د چاپېریالي وضعیت نظارت وشو image
315 نقش رضاکاران محیط زیست در جلوگیری از آلودگی ها با اهمیت می باشد image
316 دو گنبد حمام به خاطر استفاده از مواد سوخت دود زا و آلوده ساختن هوا در شهر چاریکار مسدود گردید. image
317 اهمیت جنگلات و حیات وحش برای اعضای انجمن جنگلداری ولسوالی سیدکرم تشریح گردید. image
318 د هواککړتیا د مخنیوي په موخه کونړ او پکتیا کې د۳۹فعالیتونو څخه نظارت ترسره شو image
319 از سیستم سوخت ۱۱۹ صنف مختلف و منابع آلوده کننده هوا در شش ناحیه شهر کابل نظارت گردید. image
320 فعالیت دو گنبد حمام به خاطر نداشتن فلتر تصفیه دود در شهر کندز مسدود گردید image
321 مالکین اصناف فعالیت های شان را معیاری ساخته، هوا و شهر را آلوده نسازند. image
322 از فعالیت ۳۰ صنف مختلف دود زادر شهر های پلخمری و ایبک نظارت نمودند. image
323 مراکز صحی در جمع آوری، انتقال و حریق زباله های شان توجه نمایند. image
324 برای جلوگیری از مصاب شدن به امراض مختلف، هوا و آب را آلوده نسازید. image
325 برای مالکین و کارکنان اصناف مختلف اگاهی محیط زیستی داده شد image
326 از سه شکارچی در مناطق جنگلی نیمروز تعهدکتبی اخذ گردید. image
327 شرکت ها، فابریکات و اصناف تولیدی رهنمود های محیط زیستی را رعایت و هوا را آلوده نسازند image
328 حمام های که فلتر تصفیه دودشان عوارض تخنیکی داشته وهوا را آلوده سازد، مسدود می گردد. image
329 با اصناف که هوا و آب را آلوده سازند برخورد جدی صورت می گیرد. image
330 برای محصلین پوهنتون بلخ، در مورد عوامل و اضرار آلودگی هوا اگاهی داده شد image
331 از فعالیت و سیستم سوخت ۵۴ منبع آلوده کننده هوا نظارت گردید image
332 از منابع طبیعی استفاده معقول نموده و تهدیدهای تغییر اقلیم را جدی بگیرید. image
333 مبارزه با آلودگی هوا وظیفه هر فرد جامعه می باشد image
334 مفتشین محیط زیست با مردم برخورد نیک کرده و وظایف شان را صادقانه انجام دهند. image
335 برای صد ها تن در دو ولایت اگاهی محیط زیستی داده شد. image
336 از شش فعالیت صنفی در سه ناحیه بلخ نظارت محیط زیستی به عمل آمد. image
337 فابریکه داران رهنمود های محیط زیستی را رعایت نموده، هوا را آلوده نسازند. image
338 مسوولین و متنفذین ولسوالی ها، از جنگلات وحیات و حش مناطق شان حفاظت نمایند image
339 از کوه آغا حسین سروی ابتدائی محیط زیستی صورت گرفت . image
340 حفاظت محیط زیست مسوولیت دینی و ملی هر فرد جامعه می باشد. image
341 مردم در شناسائی منابع آلوده کننده هوا با مفتشین محیط زیست همکاری کنند image
342 از فعالیت ۶۹ صنف مختلف در مرکز و ولسوالی نجراب نظارت گردید. image
343 حشر عمومی به منظور جمع آوری زباله های داخل شهر شبرغان راه اندازی گردید. image
344 د هواککړتیا راکمولو او مخنیوي په هکله سلګونو تنو ته عامه پوهاوی ورکړل شو image
345 به شش مورد شکایات محیط زیستی شهروندان کابل رسیدگی گردید image
346 دو کنبد حمام مسدود و از مالکین چند منبع آلوده کننده هوا تعهد اخذ گردید. image
347 ولسوال ها در حفاظت منابع طبیعی و حیات وحش توجه نمایند. image
348 وضعیت محیط زیستی ولسوالی های غوریان، گذره و انجیل بررسی گردید image
349 تخلیه فاضلاب درجوار محلات مسکونی ممنوع می باشد image
350 از منابع آلوده کننده هوا در چهار ولایت نظارت گردید . image
351 از جنگلات طبیعی ولسوالی شتل نظارت صورت گرفت image
352 مالکین اصناف تعهد کردند که جواز محیط زیستی اخذ و رهنمود ها را رعایت می نمایند image
353 شفاخانه ها و مراکز صحی در جمع آوری، انتقال و حریق زباله های طبی شان توجه نمایند image
354 از فعالیت ۶۵ صنف مختلف و منابع آلوده کننده هوا در چهار ولایت نظارت گردید. image
355 با اصناف و منابع آلوده کننده هوا برخورد جدی صورت می گیرد image
356 دو برنامه اگاهی دهی محیط زیستی در شهر ایبک و و لسوالی سیغان برگزار گردید image
357 با تخلیه کثافات و زباله در بستر دریا و جوی ها، محیط زیست را آلوده نسازید image
358 فراهم سازی محیط زیست سالم، بدون همکاری مردم امکان پذیر نمی باشد image
359 اعلامیه مطبوعاتی اداره ملی حفاظت محیط زیست در پیوند به بیست و هشتمین کنفرانس تغییر اقلیم ملل متحد Twenty eight Session of the Conference of the Parties (COP28) image
360 یک گنبد حمام به خاطر تخطی های مکرر محیط زیستی مسدود گردید image
361 برای ده ها تن از شاگردان مکتب یمبلاق شهر میمنه اگاهی محیط زیستی داده شد. image
362 ۶۰۰ پایه اجاق آفتابی برای اهالی قریه های همجوار فلات بامیان توزیع گردید. image
363 تلاش های جدی برای جلوگیری از آلودگی هوا در مرکز و ولایات ادامه دارد image
364 دست فروشان از طریق بلندگو در داخل شهر ها آلودگی صوتی خلق نکنند image
365 مراکز صحی در جمع آوری، انتقال و حریق زباله های طبی شان توجه نمایند image
366 از متخلفین محیط زیستی در سه ولایت کشور تعهد کتبی اخذ گردید image
367 با اصناف و منابع که هوای شهر کابل را آلوده سازند، برخورد جدی صورت گیرد image
368 از واردات دو شرکت گازات مواد مخرب لایه اوزون (R22) و محل نگهداری آن نظارت گردید image
369 ده ها بال پرنده وحشی از جمعه بازار شهر هرات جمع آوری و دوباره درطبیعت رها گردید. image
370 مالکین حمام ها تعهد سپردندکه هوای شهر مزار شریف را آلوده نمی سازند. image
371 از ۳۱ فعالیت تولیدی، صنعتی و صنفی در دو ناحیه شهر و دو ولسوالی هرات نظارت گردید. image
372 علمای کرام در مورد اهمیت حفاظت محیط زیست به مردم اگاهی دهند image
373 زباله های شهری باید به شکل درست جمع آواری و مدیریت شوند image
374 برای شاگردان لیسه پغمان قشنگ اگاهی محیط زیستی داده شد image
375 ده ها بال پرنده نادر در بازار پرنده فروشی شهر چاریکار شناسائی و به طبیعت رها گردید image
376 زباله های طبی باید به شکل معیاری مدیریت شوند image
377 پنج بال باشه در ولایت بلخ دوباره به طبیعت رها گردید image
378 فعالیت اصناف که هوا را آلوده سازد مسدود می گردد image
379 مسؤلین ولسوالی ها درکنار تامین امنیت مردم به حفاظت محیط زیست هم توجه نمایند. image
380 پرنده گان و حیوانات نایاب یکی از سرمایه های ملی کشور ما می باشند image
381 په کونړ کې یوه وحشي بیزو طبعیت ته خوشې شوه image
382 موسسات ملی و بین المللی در تطبیق پلان های محیط زیستی همکاری نمایند. image
383 از فعالیت ۴۷ صنف مختلف در چهار ناحیه شهر کابل نظارت گردید image
384 برای استادان و شاگردان مکتب دمقول شهر میمنه اگاهی محیط زیستی داده شد image
385 برای صد ها تن از شاگردان مکاتب اگاهی محیط زیستی داده شد image
386 ملا امامان مساجد در مورد حفاظت محیط زیست برای نمازگزاران تبلیغ نمایند. image
387 ۱۲ بال پرنده وحشی دو باره به طبیعت رها گردید image
388 برای صدها تن از شاگردان مکتب خصوصی بامیکا اگاهی محیط زیستی داده شد. image
389 حفاظت محیط زیست مسوولیت دینی و ملی هر فرد جامعه می باشد. image
390 اعلان کاریابی image
391 د چاپېریالي اصولو د تطبیق په موخه د ۴۹فابریکو له فعالیتونو څخه څارنه وشوه image
392 اطلاعیه اداره ملی حفاظت محیط زیست برای کاهش و جلوگیری از آلودگی هوا image
393 از فعالیت ۴۰ صنف مختلف در سه ولایت نظارت گردید. image
394 برای ۱۰۰۰ تن از شاگردان مکاتب در سه ولایت کشور اکاهی محیط زیستی داده شد image
395 حشر عمومي برای جمع آوری زباله ها در شهر پل علم راه اندازی گردید. image
396 آهنگران برای جلوگیری از آلودگی هوا، فلتر تصفیه دود نصب کنند. image
397 نقش ملا امامان مساجد در تبلیغ حفاظت از محیط زیست با اهمیت می باشد. image
398 استادان مکاتب در مورد اهمیت حفاظت از محیط زیست به شاگردان اگاهی بدهند image
399 شرکت ها و فابریکات تولیدی و صنعتی جواز محیط زیستی اخذ نمایند image
400 دعوت نامه مطبوعاتی image
401 به شکایات محیط زیستی اهالی شهرک امید سبز رسیدگی گردید image
402 برای شاگردان مکتب حاجی حسین قرلق اگاهی محیط زیستی داده شد image
403 لوارم جانبی آلوده کننده صوتی از وسایط نقلیه جمع آوری می گردد . image
404 برای ۱۰۰۰ خانواده قریجات همجوار فلات بامیان اوجاقهای آفتابی توزیع گردید. image
405 اگر می خواهید صحتمند باشید، محیط زیست را آلوده نسازید image
406 مراکز صحی در مدیریت سالم زباله های خطر ناک طبی شان توجه نمایند. image
407 لوازم جانبی آلوده کننده صوتی و نوری از وسایط نقلیه جمع آوری می گردد image
408 بحث ولایتی پیرامون تغییراقلیم در بامیان دایر گردید image
409 سنگ تهداب ساخت دروازه ورودی پارک ملی واخان گذاشته شد. image
410 از هفته جهانی تغییراقلیم طی محفلی در جوزجان تجلیل به عمل آمد image
411 از فعالیت۵۷ صنف مختلف در پنج ناحیه شهر کابل نظارت گردید. image
412 شاگردان لیسه محمود راقی آموزش محیط زیستی را فرا گرفتند image
413 از هفته جهانی تغییر اقلیم در ولایت فاریاب تجلیل به عمل آمد. image
414 اداره ملی حفاظت محیط زیست آماده گی کامل دارد تا در زمستان از آلودگی هوا جلوگیری کند image
415 میزگرد، پیرامون تغییراقلیم و پیامدهای مخرب آن در بلخ برگزار گردید image
416 برای وسایط نقلیه دود زا اجازه گشت و گزار در شهر میمنه داده نمی شود image
417 از فعالیت ۱۸ صنف مختلف بشمول فابریکات تولیدی و صنعتی در هرات نظارت گردید image
418 برای صد ها تن از شاگردان لیسه لرغان شهرایبک اگاهی محیط زیستی داده شد image
419 مراکز صحی در مدیریت سالم زباله های خطرناک طبی شان توجه کنند image
420 از گشت و گذار وسایط نقلیه آلوده کننده محیط زیست در شهر هرات جلوگیری گردید image
421 اهمیت محیط زیستی جنگلات برای اهالی قریه مینو دشت مولانا توضیح گردید image
422 شاگردان مکتب افغان شیرزاد آموزش محیط زیستی را فرا گرفتند image
423 از هفته جهانی تغییراقلیم طی محفلی در تخار تجلیل به عمل آمد image
424 از هفته جهانی تغییر اقلیم در دایکندی تخلیل به عمل آمد . image
425 حمام ها فلتر تصفیه دود نصب کرده؛ هوا را آلوده نسازند image
426 ریاست محیط زیست بدخشان شکار حیات و حش در پارک ملی واخان را تکذیب می نماید image
427 از هفته جهانی تغییر اقلیم در پنجشیر گرامیداشت به عمل آمد image
428 از هفته جهانی تغییراقلیم طی محفل با شکوهی در بغلان تجلیل گردید image
429 از هفته جهانی تغییر اقلیم در ولایت کندز تجلیل به عمل آمد. image
430 با راننده گان وسایط نقلیه دود زا برخورد جدی صورت می گیرد. image
431 برای ۸۰۰ صد تن از شاگردان مکاتب آگاهی محیط زیستی داده شد image
432 راننده گان وسایط نقلیه با تولید آلودگی صوتی آرامش مردم را بر هم نزنند image
433 از هفته جهانی تغییر اقلیم در پروان تجلیل گردید image
434 برگزاری نشست پیرامون تهیه پروفایل محیط زیستی image
435 جلسه کمتیه ایجاد تصفیه خانه ها برای فاضلاب شهر کابل دایر گردید. image
436 کنفرانسی تحت عنوان "تغییرات اقلیمی و پیامدهای آن برای افغانستان" در هوتل سرینا برگزار گردید image
437 د نفرایټو د استخراج له معدن څخه د چاپېریالي چارو د ارزونې په موخه څارنه وشوه image
438 سفر معین مسلکی و پالیسی اداره ملی حفاظت محیط زست به ولایت بغلان image
439 سفر معین مسلکی و پالیسی اداره ملی حفاظت محیط زست به ولایت سمنگان image
440 مراکز صحی درجمع آوری، انتقال و حریق زباله های طبی شان توجه نمایند. image
441 از هفته جهانی تغییراقلیم در بامیان تجلیل ګردید image
442 با عاملین آلودگی صوتی برخورد قانونی صورت می گیرد. image
443 مالکین اصناف تعهد سپردند که جواز محیط زیستی اخذ می نمایند image
444 داشتن معلومات محیط زیستی برای هر فرد جامعه لازم و ضروری میباشد image
445 کارمندان ریاست محیط زیست هرات جهت غم شریکی با آسیب دیده گان زلزله اخیر، به ولسوالی زنده جان سفر نمودند image
446 برای صد ها تن از شاگردان مکاتب در مورد اهمیت هوای پاگ معلومات داده شد. image
447 برای ۴۰۰ تن از شاگردان مکتب شهیر عزیزی اگاهی محیط زیستی داده شد. image
448 اصناف که جواز محیط زیستی نداشته باشند، فعالیت شان مسدود می گردد image
449 د چرګانو د دانې توليدي شرکت او یو شمېر اصنافو له فعالیتونو څخه څارنه وشوه image
450 مبارزه با آلودگی هوا مسوولیت همه افراد جامعه می باشد image
451 جلسه چهار روزه ملی مشورتی پیرامون اثرات تغییراقلیم بالای مدیریت منابع آبی افغانستان پایان یافت image
452 کارخانه ها و فابریکات مکلف به رعایت کردن رهنمودهای محیط زیستی می باشند. image
453 از شکار ۱۰ بال پرنده باد خورک در ولسوالی حضرت سلطان جلوگیری ګردید image
454 با اشخاصیکه جنگلات را قطع نمایند، برخورد قانونی صورت می گیرد image
455 مالکین ۴۶ صنف مختلف تعهد نمودند،که جواز محیط زیستی اخذ می نمایند image
456 مفتشین محیط زیستی از جریان پاک کاری زباله های شهری ناحیه چهارم نظارت نمودند image
457 اهمیت محیط زیستی نهال و فضای سبز برای شاگردان مکتب پشه خانی تشریح گردید image
458 وکلای گذر و مردم محل درحفاظت نهال ها و بته های زینتی جاده های شهری توجه نمایند image
459 برای طلب العلمان مدرسه امام صادق اگاهی محیط زسیتی داد شد. image
460 یک بال باشه در ولسوالی فیروز نخچیر دوباره به طبیعت رها گردید image
461 اطلاعیه image
462 هیئت تخنیکی این اداره جهت اشتراک درورکشاپ تسهیلات جهانی محیط زیست عازم کشوراردن گردید . image
463 مالکین و کارکنان اصناف رهنمود های محیط زیستی را رعایت کنند image
464 برای صد ها تن از شاگردان مکاتب اگاهی محیط زیستی داده شد image
465 ۲۴ بال پرنده نادر و کمیاب دوباره در طبیعت ولایت بلخ رها گردید. image
466 از فروش و قاچاق ۳۸ بال کبک وحشی جلوگیری گردید image
467 برای صد ها تن از شاگردان مکتب امام صاحب در مورد اضرار آلودگی هوا اگاهی داده شد. image
468 فابریکات و شرکت های تولیدی بخاطر منافع شخصی خویش؛ محیط زیست را آلوده نسازند. image
469 برای شاگردان لیسه خاتم الانبیا ولسوالی خینج اگاهی محیط زیستی داده شد image
470 مراکز صحی در جمع آوری، انتقال و حریق نمودن زباله های طبی توجه نمایند image
471 شورای رضاکاران محیط زیست در ولسوالی حصه دوم کوهستان تشکیل گردید image
472 خبازی ها سیستم سوخت شان را گازی ساخته و هوا را آلوده نسازند image
473 ده خبازی به خاطر آلوده نمودن هوای شهر کندز مسدود گردید. image
474 برای شاگردان که معلومات محیط زیستی بیشتر داشتند تحایف توزیع گردید image
475 برای شاگردان مکتب خصوصی علوم معاصر اگاهی محیط زیستی داده شد. image
476 دارلعلوم ها در تبلیغ و ترویج فرهنگ حفاظت محیط زیست سهم فعال بگیرند image
477 پلان ها و چالش های محیط زیستی دایکندی در نشست گفتمان شهری مطرح گردید image
478 مالکین داش های خشت پزی جواز محیط زیستی اخذ نمایند image
479 کارکنان اصناف حفظ الصحه فردی را رعایت و محیط زیست را آلوده نسازند. image
480 همه افراد جامعه در فراهم سازی محیط زیست سالم سهم فعال بگیرند image
481 شاگردان مکاتب در حفاظت نهال ها و فضای سبز مکاتب شان توجه نمایند. image
482 تصفیه خانه فاضلاب نوی صفا واقع سرک هودخیل مسدود گردید.. image
483 اضرار آلودگی های محیط زیستی برای شاگردان دو مکتب توضیح گردید image
484 برای شاگردان مکتب میرآدینه ولسوالی مالستان اگاهی محیط زیستی داده شد image
485 بررسی وضعیت محیط زیستی اصناف در مرکز و ولایات ادامه دارد. image
486 استادان و شاگردان مکاتب در حفاظت محیط زیست سهم فعال بیگرند image
487 برای ۶ فابریکه تولیدی بخاطر رعایت نکردن رهنمود های محیط زیستی اخطاریه داده شد image
488 شورای مشورتی محیط زیستی در ناحیه سوم شهر میمنه تشکیل گردید image
489 از پروژه اعمار سرک تونل سالنگ و شرکت نمک سکاپی آریا نظارت گردید image
490 از گشت و گذار وسایط نقلیه دود زا در شهر هرات جلوگیری می گردد. image
491 دومین جلسه کمیته تعین جای مناسب و حل مشکلات فاضلاب شهرکابل دایرگردید. image
492 شاگردان مکاتب در حفاظت محیط زیست سهم فعال بیگرند image
493 برگرازی نشست رهبری اداره ملی حفاظت محیط زیست و وزارت ترانسپورت و هوانوردی image
494 مبارزه با آلودگی ها را از کودکی و مکتب آغاز نمائید. image
495 هزار تن از شاگردان در مورد انواع آلودگی ها و شکار غیر قانونی حیات وحش آگاهی حاصل نمودند image
496 برای صد ها تن از شاگردان مکتب فکری سلجوقی آگاهی محیط زیستی داده شد image
497 از فعالیت ۴۷ صنف مختلف برای جلوگیری از آلودگی های محیط زیستی نظارت گردید image
498 شاگردان مکاتب در نگهداری نهال ها و فضای سبز مکاتب شان توجه کنند. image
499 بیائید محیط کار و زندگی خود را پاک نگهداریم image
500 رهنمود های محیط زیستی برای اصناف چهار ولایت توزیع گردید image
501 شاگردان لیسه های استاد خلیل الله خلیلی و تمدن شمال آموزش های محیط زیستی را فرا گرفتند. image
502 از فعالیت اصناف برای جلوگیری از آلودگی های محیط زیستی نظارت گردید image
503 شفاخانه های خصوصی در مدیریت زباله های طبی شان توجه کنند image
504 شورای رضا کاران محیط زیست در ولسوالی ناور ایجاد گردید. image
505 برای صد ها تن از کارکنان اصناف اگاهی محیط زیستی داده شد image
506 از منظره طبیعی شاه فولادی ارزیابی محیط زیستی صورت گرفت image
507 برنامه های اگاهی دهی محیط زیستی در ولایات بلخ و کندز برگزار گردید. image
508 اصناف که رهنمود های محیط زستی را رعایت نکنند، فعالیت شان مسدود می گردد image
509 اطلاعیه image
510 از فعالیت ۲۳ فابریکه و ۵۷ صنف مختلف دیگر در چهار ناحیه شهر کابل نظارت گردید. image
511 معین مالی و اداری اداره ملی حفاظت محیط زیست به بامیان سفر کرد image
512 شفاخانه ها و مراکزصحی در جمع آوری زباله های شان توجه جدی نمایند. image
513 اصناف با سوختاندن چوب، ذغال و دیگر مواد دود زا هوا را آلوده نسازند image
514 کار ساخت سرک مقابل اداره ملی حفاظت محیط زیست رسمآ آغاز گردید image
515 اصناف هوا را آلوده نساخته و در مصرف آب صرفه جوئی نمایند image
516 شاگردان مکاتب آموزش های محیط زیستی را به دیگران هم انتقال دهند. image
517 اصناف با زباله های شان محیط زیست را آلوده نسازند image
518 مالکین فابریکات و شرکت های تولیدی جواز محیط زیستی اخذ نمایند image
519 برای صد ها تن از شاگردان لیسه شهیدان اگاهی محیط زیستی داده شد image
520 شورای مشورتی محیط زیستی درناحیه دوم شهر میمنه ایجاد گردید image
521 مراکز صحی در جمع آوری، انتقال و حریق زباله های شان توجه کنند image
522 با کسانیکه پرنده گان را شکار و قاچاق نمایند برخورد جدی صورت میگیرد image
523 تخلیه فاضلاب در دریا ها ممنوع می باشد و با متخلفین برخورد جدی صورت می گیرد image
524 نشرخبر "( ۲۶ ) بال پرنده وحشی در دامنه تپه های شمال هرات به طبیعت رها گردید " در ویب سایت image
525 از دو شرکت واردکننده گازات مخرب لایه اوزون نظارت گردید image
526 .اصناف و شهروندان به رهنمود های محیط زیستی توجه لازم داشته باشند image
527 همه برای داشتن محیط زیست پاک تلاش کنیم image
528 از فعالیت (۶۷) صنف مختلف در شهر کابل نظارت به عمل آمد image
529 برای ده ها تن از شاگردان لیسه شیرخان اگاهی محیط زیستی داده شد image
530 از استخراج یک معدن در ساحه پارک ملی واخان جلو گیری گردید image
531 رهبری اداره ملی حفاظت محیط زیست طی کنفرانس خبری در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت گزارش یک ساله این اداره را ارائیه کرد. image
532 برای اطفال پرورشگاه کندز اگاهی محیط زیستی داده شد image
533 از وضعیت محیط زیستی ولسوالی واخان دومین پارک ملی کشور نظارت گردید. image
534 شورای رضا کاران محیط زیست در ولسوالی حصه اول کاپیسا ایجاد گردید image
535 اطلاعیه image
536 فعالیت دو منبع آلوده کننده محیط زیست مسدود گردید image
537 برگرازی نشست رهبری اداره ملی حفاظت محیط زیست و وزارت آب و انرژی image
538 یک باب کوره زباله سوز طبی در غزنی به بهره برداری سپرده شد image
539 برای شاگردان لیسه ذکور چشمه شیر شهرتالقان اگاهی محیط زیستی داده شد. image
540 فعالیت ۱۲ مرکزتولید مواد شوینده در محلات مسکونی شهر هرات مسدود گردید. image
541 برای شاگردان مکتب لیسه شبرتو اگاهی محیط زیستی داده شد. image
542 به کارکنان اصناف در مورد اضرارآلودگی های محیط زیستی اگاهی داده شد image
543 اطلاعیه image
544 بازدید از یخچال ها و حوض های آبی قله های کوه بابا image
545 ۶ منبع آلوده کننده هوای شهر ایبک مسدود گردید image
546 برای مالکین اصناف پارک ملی بند امیر اگاهی محیط زیستی داده شد image
547 مالکین اصناف تعهد سپردند که قانون و مقررات محیط زیستی را رعایت می کنند image
548 کار خانه ها حق فعالیت دربین محلات مسکونی را ندارند image
549 نظارت محیط زیستی وضعیت مندوی های اسپین ادی در ولایت هرات image
550 برگزاری جلسه ابتدائی جهت جلوگیری از گشت گزار وسایط نقلیه دود زا در شهر ها image
551 اصناف رهنمود ها را رعایت و محیط زیست را آلوده نسازند image
552 ملا امامان مساجد مردم را به حفاظت از نهال ها و درختان تشویق کنند image
553 بیائید همهٔ ما برای فراهم ساختن یک محیط زیست سالم صادقانه کار کنیم image
554 مفتشین محیط زیستی از فعالیت اصناف در مرکز و ولایات نظارت می نمایند image
555 آب های آلوده سبب شیوع امراض مختلف میگردد image
556 فابریکات قانون و مقررات را مراعات و محیط زیست را آلوده نسازند image
557 حفاظت از محیط زیست سالم مسوولیت همگانی است image
558 مفتشین محیط زیستی همه روزه از منابع آلوده کننده هوای شهر کابل نظارت می نمایند . image
559 با کسانی که جنگلات را قطع کنند بر خورد اصولی صورت می گیرد image
560 از وضعیت محیط زیستی ساحه حفاظت شده دشت ناور نظارت گردید image
561 فعالیت فابریکات و کارخانه ها در بین منازل مسکونی خلاف مقررات محیط زیستی می باشد . image
562 ورکشاپ دو روزه برای محافظین ساحات بامیان پلاتو برگزار گردید. image
563 فابریکات و اصناف از آلودگی های محیط زیستی جلوگیری کنند image
564 برای شاگردان لیسه حضرت علی ولسوالی سیاه گرد اگاهی محیط زیستی داده شد image
565 باکسانیکه محیط زیست را آلوده نمایند برخورد جدی صورت می گیرد image
566 شرکت ها و اصناف رهنمود ها و مقررات محیط زیستی را رعایت کنند image
567 اصناف مکلف اند، اصول و مقررات محیط زیستی را رعایت کنند image
568 برای اصناف شهر هرات رهنمود های محیط زیستی توزیع گردید image
569 برگرازی نشست تخنیکی مشترک اداره ملی حفاظت محیط زیست و وزارت زراعت و مالداری image
570 فابریکات و شرکت های تولیدی جواز محیط زیستی اخذ نمایند image
571 از فعالیت ۲۵ صنف مختلف در چهار ناحیه شهر کابل نظارت گردید. image
572 کار خانه های تولیدی هوا را آلوده نسازند. image
573 ز فعالیت موسسه پرورش پرنده در حال انقرض نظارت گردید image
574 از فعالیت ۸ فابریکه تولیدی و صنعتی در هرات نظارت گردید image
575 مالکین شفاخانه های خصوصی در مدیریت زباله های طبی و حفاظت فضای سبز شان توجه کنند image
576 مالکین فابریکات و اصناف جواز محیط زیستی اخذ نمایند. image
577 مراکز صحی در جمع آوری، انتقال و حریق نمودن زباله های طبی شان توجه کنند image
578 هارند ها ی وسایط که سبب آلودگی صوتی می گردیدند، جمع آوری گردید. image
579 از فعالیت ۵۰ صنف مختلف در پنج ولایت کشور نظارت گردید image
580 مسوولین بلند منزل ها طرزالعمل های محیط زیستی را مراعات نمایند۔ image
581 برگزاری دو سمینار علمی روی موضوعات مختلف محیط زیستی image
582 راننده گان وسایط نقلیه باربری محیط زیست داخل شهر را آلوده نسازند image
583 استفاده فاضلاب در زراعت سبب آلودگی هوا، آب و خاک می گردد image
584 دو بال پرنده شکاری از نزد یک شکارچی در بلخ آزاد گردید. image
585 با اصناف متخلف برخورد اصولی صورت می گیرد. image
586 ریاست دعوت و ارشاد از کارمندان که نمرات عالی در امتحان ربع سوم سال گرفته بودند، تقدیر به عمل آورد. image
587 شرکت های قرار دادی رهنمود های مقرره زباله های طبی را رعایت کنند. image
588 از تخریب و خشک شدن دواصله درخت چنارسبز جلوگیری گردید. image
589 برای شاگردان مکتب تخارستان نوین در مورد اضرار پلاستیک اگاهی داده شد image
590 از فعالیت (۹) فابریکه در شهرک صنعتی هرات نظارت گردید image
591 از روز جهانی محیط زیست با برگزاری محفل و حشر عمومی گرامیداشت به عمل آمد image
592 رستورانت های که فاضلاب شان به دریا ی پنجشیر وصل باشد مسدود می گردد image
593 فعالیت یک فابریکه تولید گچ به خاطر غیر فعال بودن فلتر تصفیه دود ان متوقف گردید. image
594 مالکین شفاخانه ها در جمع آوری و انتقال مصئون زباله های طبی شا ن توجه کنند image
595 مشکل محیط زیستی باشنده گان حصه سوم خیرخانه حل گردید image
596 دو منبع انتشار آلودگی صوتی در ناحیه اول شهر میمنه مسدود گردید image
597 برنامه آموزشی تحت عنوان " مدیریت پایدار زمین و جنگل به اشتراک جامعه" در بامیان دایر گردید. image
598 چند مسلخ ذبح مواشی به خاظر فعالیت در محلات مسکونی مسدود گردید. image
599 برای ۱۲۰ تن از شاگردان مکتب خصوصی سعادت اگاهی محیط زیستی داده شد image
600 مالکین و کارکنان اصناف رهنمود های محیط زیستی را رعایت نمایند image
601 تجلیل از روز جهانی و هفته محیط زیست در ولایت پروان image
602 مسابقه بایسکیل رانی به گرامیداشت از روزجهانی محیط زیست راه اندازی گردید image
603 از روز جهانی محیط زیست در ولایات بغلان، کندز و بلخ تجلیل به عمل آمد image
604 برای ده ها تن از شاگردان لیسه اندیشمندان هری ولایت هرات اگاهی محیط زیستی داده شد. image
605 از روز جهانی محیط زیست تحت شعار" مبارزه با آلودگی پلاستیک" در سمنگان تجلیل به عمل آمد image
606 از روز جهانی محیط زیست در پنجشیر تجلیل و گرامیداشت به عمل آمد image
607 شاگردان دارالعلوم عالی ابومسلم خراسانی آموزش های محیط زیستی را فرا گرفتند image
608 راه اندازی حشرعمومی به مناسبت روز جهانی محیط زیست در شهر مزارشریف image
609 از روز جهانی محیط زیست در ولایت غزنی گرامیداشت به عمل آمد image
610 راه اندازی حشرعمومی به مناسبت روز جهانی محیط زیست در شهر مزارشریف . image
611 از روز جهانی محیط زیست تحت شعار " مبارزه با آلودگی پلاستیکی" در بامیان تجلیل گردید. image
612 تجلیل از روز جهانی محیط زیست در ولایت هرات image
613 از روز جهانی محیط زیست در ولایات لوگر و نیمروز تجلیل به عمل آمد image
614 مالکین اصناف از دریوران تانکرها تکت مکان تخلیه فاضلاب اخذ نمایند. image
615 نشر خبر "ده ها تن از معلمین و شاگردان مکاتب عضویت شورای رضا کاران محیط زیست را حاصل نمودند. در ویب سایت اداره. image
616 مراکز صحی در جمع آوری، انتقال و حریق زباله های شان توجه کنند. image
617 برای ۱۳۰ فامیل در ولسوالی یکه ولنگ بسته پروسس لبنیات توزیع گردید image
618 صد ها تن از شاگردان مکتب جرنیل غوث الدین آموزش های محیط زیستی را فرا گرفتند image
619 پرنده گان جز از زیبائی های طبیعت کشور ما می باشند image
620 از فعالیت سه شفاخانه و۱۷ صنف دیگر در دو ناحیه شهر کابل نظارت گردید image
621 وضعیت ساحه پیشنهادی حفاظت شده کول رحمت ولسوالی روی دوآب بررسی گردید image
622 حشر عمومی با شعار مبارزه با آلودگی پلاستیک در ولسوالی انجیل راه اندازی گردید. image
623 شورای رضاکار محیط زیست در ولسوالی روی دو آب ایجاد گردید. image
624 هیئت جامعه سره میاشت کشور دنمارک اثرات منفی تغییر اقلیم در افغانستان ارزیابی می کند image
625 ازتخریب ده هاجریب پوشش نباتی ساحه حفاظت شده شاه فولادی جلوگیری گردید. image
626 هیئت عالی رتبه اداره ملی حفاظت محیط زیست با معاون مقام ولایت بدخشان ملاقات نمودند image
627 جنگلات از تخریبات سیلاب ها جلوگیری می نماید. image
628 تخلیه فاضلاب یکه توت به دلیل عدم رعایت مقررات محیط زیستی مسدود گردید. image
629 برای ۱۰۰ تن از کارکنان اصناف آگاهی هی محیط زیستی داده شد image
630 از شکارچیان پرنده های نادر در فاریاب تعهد اخذ گردید image
631 اعلامیه مطبوعاتی روز جهانی تنوع حیات image
632 یک بال پرنده نایاب دو باره در آغوش طبیعت ‌رها گردید. image
633 برای صدها تن از شاگردان مکاتب آگاهی محیط زیستی داده شد. image
634 قصابان مواشی و طیور(مرغ) را در مکان های مناسب ذبح نمایند image
635 از تخلیه فاضلاب در دریای کوکچه جلوگیری گردید image
636 پرنده گان محیط زیست ما را زیبا ترمی سازند. image
637 جلوگیری از آلوده شدن محیط زیست ادامه دارد. image
638 نظارت جدی از مراکز صحی برای مدیریت مصئون زباله های طبی شان ادامه دارد. image
639 سیمینار آموزشی تغییر اقلیم برای محصلین پوهنځی زراعت پوهنتون کابل دایر گردید image
640 یک باب گلخانه تحقیقی در ولایت بامیان افتتاح گردید image
641 مالکین داش های خشت پزی رهنمود های محیط زیستی را رعایت کنند image
642 آلودگی های محیط زیستی باعث شیوع امراض مختلف دریک جامعه می گردد image
643 به کارکنان اصناف در مورد اضرار آلودگی ها اگاهی داده شد image
644 شاگردان مکاتب از نهال ها و فضای سبز مکاتب شان حفاظت کنند image
645 به طالب العلمان دارالعلوم عالی فخرالمدارس هرات آگاهی محیط زیستی داده شد image
646 اولین جلسه کمیته هماهنگی محیط زیستی در ولایت هرات دایر گردید image
647 از منابع آلوده کننده هوا در نواحی پنجم و ششم شهر کابل نظارت گردید image
648 کمپاین آگاهی دهی محیط زیستی در کاپیسا راه اندازی گردید image
649 شیریخ فر.شی ها؛ آب های شور شان را در کنار درختان تخلیه نکنند image
650 مرغداری ها حق فعالیت در محلات مسکونی را ندارند. image
651 از و ضعیت جنگلات ولسوالی درقد نظارت گردید image
652 به شاگردان لیسه ابو عبید جوز جانی اگاهی محیط زیستی داده شد image
653 شورای رضا کاران محیط زیست در ولسوالی ناوه ایجاد گردید image
654 به کارکنان اصناف در مورد اضرار آلودگی ها اگاهی داده شد image
655 شاگردان از فضای سبز مکاتب شان حفاظت کنند image
656 برای ۱۲۰۰ تن از شاگردان لیسه شهید سردار محمد داود خان اگاهی محیط زیستی داده شد. image
657 شاگردان در حفاظت ساحات سبز مکاتب شان توجه کنند image
658 اصناف باید در حفاظت محیط زیست سالم نقش خودرا ادا نمایند image
659 تلاش ها برای بلند بردن اگاهی محیط زیستی شاگردان مکاتب ادامه دارد image
660 یکتن از متخلفین محیط زیستی در ولسوالی ده سبز بازداشت گردید image
661 برای شاگردان مکاتب آگاهی محیط زیستی داده شد image
662 از وضعیت محیط زیستی پارک ملی بند امیر نظارت گردید image
663 مراکز صحی در جمع آوری و انتقال مصئون زباله های طبی توجه کنند image
664 راننده گان انجن موتر های شان را ترمیم نموده؛ هوا را آلوده نسازند image
665 مالکین اصناف جواز محیط زیستی اخذ کرده و رهنمود ها را رعایت کنند image
666 برای صد ها تن از شاگردان مکاتب اگاهی محیط زیستی داده شد. image
667 فابریکات به خاطرمنافع شخصی شان محیط زیست را آلوده نسازند. image
668 په ولایتونو کې په جدي توګه د اصنافو له فعالیتونو څخه څارنه کیږي image
669 مراکز صحی در جمع أوري، انتقال و حریق سازی زباله های شان توجه نمایند image
670 از هفته جهانی زمین پاک در بامیان تجلیل گردید image
671 مکان قوریه محیط زیستی ولایت لوگر تثبیت و خط اندازی گردید image
672 موتر شوئی ها آب های سطحی را آلوده نسازند image
673 برای کارکنان اصناف مختلف اگاهی محیط زیستی داده شد. image
674 از فروش گوشت گندیده در شهر چاریکار جلوگیری گردید. image
675 فعالیت های اصناف باعث آلوده شدن محیط زیست نگردد image
676 حشر عمومی با شعار (زمین را با زباله ها آلوده نسازیم) در پنجشیر راه اندازی گردید image
677 ۵ هزار نهال جهت سرسبزی تعمیرثقافت اسلامی غزنی در نظر گرفته شده است image
678 تلاش ها برای جلوگیری از آلودگی های محیط زیستی در مرکز و ولایات ادامه دارد. image
679 ۳ تن در پیوند به شکار حیات وحش در بامیان بازداشت شدند image
680 مالکین شرکت های تولیدی و اصناف اجازه نامه محیط زیستی اخذ نمایند image
681 مسوولین امنیتی به هیچ شخصی اجازه شکار و قطع جنگلات را ندهند image
682 ملا امامان مساجد ناحیه سوم شهر فیروز کوه مردم را به نهال شانی تشویق کنند image
683 برای شاگردان لیسه ابراهیم خیل کندز آموزش محیط زیستی داده شد image
684 ۱۰۰ نهال برای توسعه فضای سبزفابریکه سمنت پروان غرس گردید image
685 فعالیت یک شرکت صابون سازی در شهر تالقان مسدود گردید image
686 فعالیت های اصناف محیط زیست را تخریب و آلوده نسازد image
687 شرکت ها در سال ۲۰۲۳ میلادی مقدار ۲۰۵ متریک تن گازات ( HCFCs ) به افغانستان وارد نمایند image
688 برای ۲۰۰ تن از شاگردان مکاتب اگاهی محیط زیستی داده شد. image
689 دیدار رئیس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست با معاون سیاسی ریاست الوزرآ امارت اسلامی افغانستان image
690 جنگلات پناه گاه مصئون برای پرنده گان می باشد. image
691 از فروش ۷۵ کیلو گوشت خراب و غیر صحی جلو گیری گردید . image
692 فعالیت ۱۸ صنف مختلف در شهر تالقان مسدود گردید image
693 اصناف در فعالیت های شان محیط زیست را آلوده نسازند image
694 پرنده گان مختلف النوع از اسارت شکارچیان آزاد گردید. image
695 محل تخلیه فاضلاب ۲۵ کیلومتر دور تر از شهر تالقان تعین گردید. image
696 مردم در نگهداری نهال های تازه غرس شده توجه نمایند image
697 فابریکات و شرکت های تولیدی اجازه نامه محیط زیستی اخذ نمایند image
698 استادان و شاگردان در مکتب و محل زیست شان نهال غرس کنند. image
699 از ورکشاپ های یخچال سازی در شهر پلخمری نظارت گردید. image
700 اوراق تبلیغاتی محیط زیستی برای نهال فروشان شهر میمنه توزیع گردید. image
701 پیام های محیط زیستی در میدان هوائی خواجه عبدالله انصاری هرات دیوارنکاری گردید. image
702 کارکنان اصناف حفظ الصحه فردی و محیطی را رعایت کنند. image
703 وضعیت محیط زیستی کشتارگاه و قصابی های شهر پلخمری بررسی گردید image
704 مفتشین محیط زیستی ازفعالیت اصناف در شهر تالقان نظارت کردند image
705 مراکز صحی زباله های طبی شان را به شکل مصئون انتقال و حریق نمایند. image
706 قصابان مواشی شان را به دور از چشم عابرین و اطفال ذبح نمایند image
707 کمپاین نهال شانی در مکاتب بامیان آغاز گردید image
708 اولین نشست کمیته تعین سهمیه بندی مواد مخرب لایه اوزون دایر گردید. image
709 وضعیت محیط زیستی دو فارم مرغداری بررسی و فعالیت شان مسدود گردید image
710 با غرس نهال و گل های زینتی، محیط زیست خود را سر سبز سازیم image
711 هزاران اصله نهال در ولسوالی ورس بامیان غرس می گردد. image
712 رئیس عمومی دعوت و ارشاد بیانیه رهنمودی شان را برای کارمندان اداره ملی حفاظت محیط زیست ایراد فرمود. image
713 باشنده گان محل از نهال های تازه غرس شده خوب مراقبت کنند. image
714 پیام های محیط زیستی در ولایات تخار، فراه و کاپیسا دیوارنگاری گردید image
715 ورکشاپ چهار روزه تحت عنوان مدیریت پایدار زمین و جنگل دربامیان برگزار شد image
716 بروشرهای تبلیغاتی به کسبه کاران شهر پلخمری توزیع گردید image
717 شفاخانه ها در مدیریت مصئون زباله های طبی شان توجه کنند. image
718 برای اصناف شهر هرات رهنمود های محیط زیستی توزیع گردید image
719 هزاران نهال در ولسوالی یکاولنگ بامیان غرس میګردد image
720 نهال غرس کنید تا یک محیط زیست سالم داشته باشید image
721 پرسونل قوماندانی امنیه ولایت بامیان تحت شعار نهال ترقی و پیروزی از فصل بهار استقبال کردند image
722 شهر فیض آباد از وجود زباله ها پاک کاری و صد ها اصله نهال در محیط آن غرس گردید. image
723 پروسه کمپاین ملی نهال شانی در مرکز و ولایات ادامه دارد image
724 برگزاری حشر عمومی به منظور پاک کاری مجتمع اداری ولایت هرات؛ image
725 اطلاعیه اداره ملی حفاظت محیط زیست درمورد تعین سهمیه گازات مخرب لایه اوزون برای سال 1402 image
726 شرکت های تولیدی و فابریکات هوا را آلوده نسازند . image
727 مردم در مراقبت و نگهداری نهال ها زیاد توجه کنند image
728 نهال شانی در مرکز و ولسوالی های ولایات ادامه دارد. image
729 نظارت از فعالیت اصناف بمنظور جلوگیری از آلودگی هوا درشهر کابل. image
730 جنگلات سرمایه ملی کشور ما می باشد . image
731 کمپاین های نهال شانی در ولایات ادامه دارد. image
732 کمپاین نهال شانی با غرس نهال "پیروزی و ترقی " در پنجشیر آغاز گردید. image
733 نهال های را که غرس می نماید؛ خوب نگهداری کنید image
734 از فعالیت شرکت های تولیدی و اصناف در شهر هرات نظارت گردید image
735 کمپاین ملی نهال شانی در ولایات سرد سیر غزنی و غور اغاز گردید. image
736 کمپاین ملی نهال شانی در ولایت لوگر آغاز گردید. image
737 نهال غرس کنیم تا کشور ما سرسبز و شاداب کردد image
738 کمپاین نهال شانی در ولسوالی چهار دره کندز آغاز گردید image
739 شعار های محیط زیستی در شهر مزار شریف دیوار نگاری گردید image
740 برای شاگردان یک کورس آموزشی اگاهی محیط زیستی داده شد image
741 هزاران اصله نهال در ولسوالی امام صاحب ولایت کندز غرس گردید image
742 پیام ها ی محیط زیستی در نقاط مختلف پنجشیر دیوارنگاری گردید image
743 پمپ استیش های تیل و گاز مایع، ۱۰ فیصد ساحات شان را نهال غرس کنند image
744 از روز جهانی حیات وحش در بامیان تجلیل گردید. image
745 حشر عمومی برای آماده سازی محل غرس نهال در کاپیسا راه اندازی گردید. image
746 مردم در نگهداری نهال ها و درختان توجه کنند image
747 شعار های محیط زیستی در شهرکندز دیوار نگاری گردید image
748 دو هزار نهال در شهر های چاریگار، پلخمری و ولسوالی دولت آباد بلخ غرس گردید image
749 از نهال ها و درختان حفاظت و نگهد اری کنیم image
750 غرس نهال و نگهداری آن مسوولت هر فرد جامعه است image
751 ۵ هزار نهال در محوطه لوای پیاده فرقه عمر ثالث ولایت بدخشان غرس گردید. image
752 سمیناری تحت عنوان ( سرسبزی و ترقی) در بدخشان دایر گردید. image
753 برای سرسبزی کشور در محل کار و زندگی خود نهال غرس کنید . image
754 کمپاین ملی نهال شانی در پروان و تخارآغاز گردید. image
755 پیام های محیط زیستی در نقاط مزدحم شهر میمنه نصب گردید. image
756 مراکز صحی در جمع آوری و محو زباله های طبی شان توجه نمایند image
757 مفتشین محیط زیستی ازفعالیت اصناف در ولایات نظارت می نمایند. image
758 کمپا ین ملی نهال شانی درفراه و بادغس آغاز گردید. image
759 محل محو و دفن زباله های طبی در ولایت لوگر تعین گردید. image
760 مالکین اصناف رهنمود های محیط زیستی را رعایت کنند. image
761 مردم در نگهداری نهال های غرس شده توجه کنند image
762 ۲۰ هزار اصله نهال در مرکز و ولسوالی های بغلان غرس می گردد. image
763 برای هزاران تن از نمازگزاران اگاهی محیط زیستی داده شد. image
764 شعار های محیط زیستی در شهر های مزارشریف و زرنج دیوار نگاری گردید. image
765 زمینه اشتراک وسیع مردم درکمپاین های نهال شانی فراهم شود. image
766 توزیع نهال های مثمربه خانواده بی بضاعت درهرات آغاز کردید. image
767 شعار های محیط زیستی در شهرهای هرات وزرنج دیوارنگاری گردید. image
768 از فعالیت شرکت استخراج معدن کرومایت عطا اکسس در ولایت لوگر نظارت گردید. image
769 نظارت جدی از منابع آلوده کننده هوای شهر کابل ادامه دارد. image
770 ده ها تن از شاګردان یک کورس آموزشی تعلیمات محیط زیستی را فرا گرفتند. image
771 مالکین اصناف فلتر تصیفه دود فعالیت های شان را فعال نگهدارند. image
772 برای ده ها تن از شاگردان آموزشگاه عمری اگاهی محیط زیستی داده شد image
773 کمپاین ملی نهال شانی با غرس ۲۰۰ اصله نهال در فاریاب آغاز گردید. image
774 ملا امامان مساجد برای نمازگزاران درمورد اهمیت غرس نهال تبلیغ کنند. image
775 قطع و فروش جنگلات تازه ممنوع می باشد image
776 فلتر تصفیه دود بلند منزل ها از افزایش آلودگی هوا جلوگیری می نماید. image
777 جلسه هماهنگی و مشورتی کمپاین ملی نهال شانی برگزار کردید. image
778 ساحه ۳۰۰ جریب زمین کمربند سبز هرات، دانه بته های زینتی بذر افشانی می گردد. image
779 کمپاین ملی نهال شانی با غرس نهال در صحن پوهنتون بغلان آغاز گردید. image
780 جلسه کمیته همآهنگی محیط زیستی ولایت لوگر دایر شد image
781 با شکار کننده گان حیات و حش برخورد قانونی صورت می گیرد. image
782 با نهال شانی افغانستان زیبا را زیباتر بسازیم image
783 در تنظیم و حریق زباله های خطر ناک طبی توجه گردد image
784 زمینه حضور گسترده مردم در کمپاین های نهال شانی فراهم می شود image
785 ۸ هزار نهال یخ زده و بی کیفیت از دو مارکیت نهال فروشی جمع آوری گردید. image
786 از سیستم سوخت ۱۳ حمام در شهر مزار شریف و کندز نظارت گردید image
787 از فعالیت ۸ فابریکه در شهر ک صنعتی هرات نظارت گردید image
788 شکار بی رحمانه پرنده گان و حیات وحش ممنوع می باشد. image
789 بلبورد های حاوی پیام های محیط زیستی در هرات نصب گردید. image
790 از فعالیت ۲۴ صنف مختلف در دو ولایت نظارت گردید. image
791 علما و خطبای مساجد مردم را به غرس نهال و مراقبت ازآنها تشویق نمایند image
792 از شکار حیات وحش و پرنده گان جلوگیری به عمل آید. image
793 از یک شکارچی پرنده ها تعهد اخذ گردید. image
794 به شکایات اهالی منطقه دسپیچری رسیدگی گردید. image
795 تلاش های جدی برای کاهش آلودگی هوای شهر کابل ادامه دارد image
796 از دو شرکت صنعتی و یک قطعه زمین جهت احداث پمپ استیشن تیل نظارت گردید. image
797 ازسیستم سوخت مرکز گرمی ۱۷ بلند منزل و فعالیت ۹ صنف دیگر نظارت گردید. image
798 وضعیت محیط زیستی پنج مرکز صحی بررسی گردید. image
799 اثرات محیط زیستی چهار فابریکه در شهرک صنعتی ولایت هرات ارزیابی گردید. image
800 د چاپیریالي چارو مفتشینو په کابل ښار کې د ۱۵ لوړپوړیزو ودانیو د مرکز ګرمیو نظارت وکړ image
801 از قطع نمودن درختان جلوگیری گردید image
802 تولید پلاستیک های سیاه و رنگی کاهش داده شود. image
803 با پاشیدن دانه در روز های برفی ازتلف شدن پرنده گان جلوگیری به عمل آمد. image
804 در بغلان به مساحت ۲۰ جریب زمین فارم تحقیقاتی محیط زیستی احداث می شود. image
805 نشست محیط زیستی با حضور ۵۰ تن از امامان و خطبای مساجد برگزار گردید. image
806 احداث قوریه محیط زیستی برای گسترش ساحات سبزبک نیاز جدی می باشد. image
807 از قطع درختان جوار مسجد پروژه ناحیه سوم شهر چاریکار جلوگیری گردید. image
808 شرکت ها و فابریکات مکلف به اخذ اجازه نامه محیط زیستی می باشند image
809 رهایی یک بال پرنده بوم درساحه بند نغلو ولسوالی سروبی image
810 از سیستم مرکز گرمی ۶ بلند منزل و فعالیت ۵صنف دیگر نظارت گردید. image
811 در ساحه ۲۰ جریب زمین در ولایت غزنی، قوریه نهال های سازگار با تغییر اقلیم احداث می گردد image
812 رهبری ولایت بلخ در تطبیق برنامه های محیط زیستی همکاری می نمایند. image
813 سیستم مرکز گرمی سه بلند منزل مسدود گردید image
814 اصناف رهنمود های محیط زیستی را رعایت کنند image
815 قطع، فروش و انتقال جنگلات به دیگر ولایات ممنوع گردید image
816 موضوعات محیط زیستی برای بیش از۵۲۱۲۰۰ تن نمازگزار تبلیغ گردید. image
817 سیستم سوخت یک حوض آب بازی و یک بلند منزل مسدود گردید image
818 برای متعلمین مسجد جامع امارت اسلامی شهر چاریکار آگاهی محیط زیستی داده شد. image
819 زباله های طبی مطابق به رهنمود های محیط زیستی مدیریت گردد image
820 از سیستم سوخت ۶ بلند منزل در ناحیه دوم نظارت گردید. image
821 در تطبیق پروژه ها اصول و معیارات محیط زیستی رعایت گردد. image
822 ۱۸ بال پرنده در دامان طبیعت هرات آزاد گردید. image
823 شش منبع آلوده کننده هوا در سه ناحیه شهر کابل مسدود گردید. image
824 علما و خطبای 200 مسجد روی موضوعات محیط زیستی تبلیغ نمودند image
825 موتر شوئی ها رهنمود های محیط زیستی را رعایت کنند. image
826 از نحوه فعالیت 50 صنف مختلف در ولسوالی سیاه گرد نظارت گردید. image
827 فعالیت چهار منبع آلوده کننده هوا در شهرکابل مسدود گردید image
828 جواز محیط زیستی برای فعالیت فابریکات الزامی است . image
829 از قطع کننده گان جنگلات تعهد اخذ گردید image
830 از هفت منبع آلوده کنده هوا تعهد اخذ گردید. image
831 از شکار بی رویه ماهیان جلوگیری شد image
832 فعالیت هفت شرکت تولیدی مورد ارزیابی محیط زیستی قرار گرفت . image
833 برای 100 تن از شاگردان مدرسه نورالمدارس اگاهی محیط زیستی داده شد image
834 فعالیت شرکت تولید آب معدنی زلال شفا مسدود کردید. image
835 از سیستم سوخت 10 بلند منزل شهرک امید سبز نظارت گردید. image
836 فعالیت هشت فابریکه تولیدی و صنعتی بررسی گردید . image
837 از سیستم سوخت 28 حمام و سونا در چهار ولایت نطارت گردید. image
838 از منابع الوده کننده هوا درنواحی سوم و ششم نظارت به عمل آمد. image
839 برای 1000 فامیل در بامیان اجاق های آفتابی توزیع می گردد. image
840 برای 65 تن از شاگردان کورس برتر اگاهی محیط زیستی داده شد. image
841 از سه شرکت تولیدی ارزیابی محیط زیستی صورت گرفت . image
842 دو منبع الوده کننده هوا در ناحیه چهارم مسدود گردید image
843 کارگران ورکشاپ های شهر چاریکار از اضرار آلودگی هوا اگاهی حاصل نمودند. image
844 برای شاگردان آموزشگاه حلیمی آموزش های محیط زیستی داده شد. image
845 برای بزرگان و روئسای شورا های محلی اشکاشم و زیباک اگاهی محیط زیستی داده شد image
846 پنج داش خشت پزی در ولایت هرات تخریب گردید image
847 از شکار بی رویه ماهیان جلوگیری شد image
848 حدود۸۰ بال پرنده نوع باشه به طبیعت رها گردید. image
849 از شکار بی رویه ماهیان جلوگیری شد image
850 برگزاری سیمینار علمی به هدف افزایش سطح دانش محیط زیستی محصلین image
851 برای 350 شاگرد مکتب اگاهی عامه داده شد. image
852 اعلامیه مطبوعاتی! image
853 برای شاگردان اگاهی داد شد. image
854 7 شکارچی در ولایت بامیان بازداشت شد. image
855 نظارت از فابریکه و ماشین های تولید روغن image
856 شاگردان آموزش محیط زیستی را فرا گرفتند image
857 به شکایات اهالی کارته چهار رسیدگی گردید. image
858 برای 60 تن از شاگردان آگاهی عامه داده شد. image
859 برای صد ها تن از شاگردان آگاهی عامه داده شد. image
860 برای ده ها تن از شاگردان آگاهی عامه داده شد. image
861 مسدود شدن شش آسیاب تولید نمک در هرات image
862 به باشنده گان چهار قریه ولسوالی یکاولنگ اگاهی محیط زیستی داده شد. image
863 به ده ها تن از شاگردان مکتب همت آباد اگاهی محیط زیستی داده شد image
864 به صد ها تن ازشاگردان اگاهی محیط زیستی داده شد image
865 از روز جهانی پلنگ برفی تجلیل به عمل آمد image
866 دعوت نامه مطبوعاتی image
867 تصویب طرزالعمل تجارت بین المللی حیات وحش و نباتات image
868 برای شاگردان لیسه عربخانه در رابطه به حفاظت محیط زیست اگاهی داده شد image
869 به صد ها تن ازشاگردان اگاهی محیط زیستی داده شد image
870 به پیشواز از هفته جهانی تغییر اقلیم حشر عمومی پنچ روزه برای پاک کاری شهر پلخمری راه اندازی گردید. image
871 به صد ها تن از شاگردان آگاهی محیط زیستی داده شد. image
872 به شکایات مردم در اطراف میدان هوای  دایکندی رسیدگی صورت گرفت. image
873 برای شاگردان مکتب خصوصی پگاه روشنایی آگاهی محیط زیستی داده شد. image
874 تجلیل از روز جهانی حفاظت لایه اوزون در بدخشان image
875 از روز جهانی حفاظت لایه اوزون در فاریاب تجلیل به عمل آمد. image
876 برگزاری برنامه آموزشی از طرف کارمندان ریاست محیط زیست ولایت پروان برای استادان شاگردان مکتب لیسه نسوان تجربوی image
877 تجلیل از روز جهانی حفاظت از لایه اوزون در ولایت دایکندی image
878 دومین جلسه کمیته تنظیم زباله های طبی به ریاست داکتر ذین العابدین عابد معین مسلکی و پالیسی اداره ملی حفاظت محیط زیست با حضور image
879 جلسه کمیته زباله های طبی در دفتر ریاست حفاظت محیط زیست ولایت فاریاب تدویر گردید. image
880 نظارت از فابریکه های پروسیس پوست حیوانات image
881 تجلیل از روز جهانی حفاظت از لایه ازون در بامیان image
882 برگزاری برنامه اگاهی دهی محیط زیستی برای شاگردان لیسه خواجه مشهد image
883 نظارت از فعالیت (23 ) صنف مختلف در ناحیه سوم، چهارم و ششم . image
884 ده ها بال پرنده باشه از نزد شکارچیان ضبط و به طبیعت رها گردیدند . image
885 جمع آوری پوسترهای تبلیغاتی از درختان سبز شهر تالقان image
886 برگزاری نشستی بزرگی به مناسبت روز جهانی حفاظت لایه اوزون image
887 اعلامیه مطبوعاتی به مناسبت روز جهانی اوزون image
888 از قاچاق ده ها پرنده نادر و کمیاب جلوگیری شد. image
889 بارداشت هشت شکارچی در ساحات مربوط به پارک ملی بند امیر image
890 یک راس بز کوهی به باغ وحش کابل تحویل داد شد. image
891 نظارت از فعالیت (10) صنف مختلف در ناحیه ششم . image
892 برگزاری برنامه اگاهی عامه برای شاگردان مکتب دخترانه کوهی خانه image
893 برگزاری برنامه آموزشی محیط زیستی برای شاگردان مکتب گده نیک image
894 نظارت از فعالیت 23 صنف  مختلف در ناحیه ششم image
895 تدویربرنامه آموزشی محیط زیستی برای شاگردان لیسه صادقی image
896 برگزاری برنامه آموزشی برای 400 تن از شاگردان مکتب خصوصی زند image
897 از فعالیت 11 باب فبریکه تولیدی و صنعتی نظارت گردید. image
898 معین مسلکی و پالیسی اداره ملی حفاظت محیط زیست در راس یک هیئت به ولایت بامیان سفر نمود. image
899 قطع ۱۴۷ دانه درخت چهار تراش و بش در ولسوالی مانوکی. image
900 59 بال پرنده دوباره به طبیعت رها گردید. image
901 رئیس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست در راس هیئت به ولایت بدخشان سفر نمود image
902 از فعالیت (22) صنف مختلف درچهار ناحیه شهرکابل نظارت گردید image
903 حافظ عزیز الرحمن رئیس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست، رئیس دعوت و ارشاد این اداره را معرفی و موصوف بتاریخ 29/1/ 1444 رسما آغاز به کار کرد. image
904 نظارت از فعالیت (20 ) صنف مختلف در شهر کابل . image
905 بازدید رئیس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست از بعضی ساحات پارک ملی واخان دربدخشان image
906 رئیس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست در راس هیئت به ولایت بدخشان سفر نمود image
907 سفر معین مسلکی و پالیسی اداره به ولایت هرات . image
908 برای ( ۳۰۰ ) تن از متعلمان و طالب العلمان مدرسه و دارالایتام انصار اگاهی محیط زیسی داده شد. image
909 عید سعید اضحی مبارک image
910 هیئت رهبری اداره ملی حفاطت محبط زیست، تیم تخنیکی و مفتشین این اداره بمنظور کاهش آلودگی هوا، ساده سازی پروسه جواز نامه ها و ارزیابی مشکلات محیط زیستی فابریکات با تعداد از تجاران و صنعتکاران دی image
911 رهبری اداره ملی حفاظت محیط زیست با رئیس و استادان پوهنځی محیط زیست ملاقات کردند. image
912 اعلامیه مطبوعاتی به‌مناسبت روز جهانی محیط زیست image
913 از روز جهانی محیط زیست طی محفل با شکوهی تجلیل گردید image
914 جلسۀ رهبری ادارۀ ملی حفاظت محيط زیست برگزار گرديد image
915 پرندگان از ثروت‌های طبیعی و ملی کشور به شمار می‌روند،از شکار بی رویه و ظالمانه آنها جلوگیری کنیم. image
916 اعلامیه مطبوعاتی به مناسبت ۲ ثور روز جهانی زمین image
917 سرپرست جدید اداره ملی حفاظت محیط زیست معرفی گردید image
918 سرپرست اداره ملی حفاظت محیط زیست با والی غور ملاقات کرد image
919 اطلاعیه image
920 اداره ملی حفاظت محیط زیست کمپاین ملی نهال شانی را با شعار (نهال آزادی و سرسبزی)رسماً آغاز کرد image
921 ملاقات سرپرست اداره ملی حفاطت محیط زیست با رئیس سازمان خوراک و زراعت ملل متحد در افغانستان image
922 آغاز کمپاین ملی نهال شانی با شعار "نهال آزادی و سرسبزی" image
923 ابــلاغــــــــــیه image
924 نشست تودیعی سرپرست اداره ملی خفاظت محیط زیست با رئیس موسسه آغا خان برای اسکان image
925 رئیس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست: آ‌ماده همکاری با نهاد های ملی و بین المللی هستیم image
926 تدویر نشست به هدف افزایش هماهنگی برای جلوگیری از آلودگی هوای شهر کابل image
927 نشست هماهنگی به منظور بررسی فعالیت فابریکات تولیدی و صنعتی image
928 سرپرست اداره ملی حفاظت محیط زیست معرفی گردید image
929 تاکید بر تامین هماهنگی بهتر میان ادارات دولتی و سکتور خصوصی در زمینه دسترسی به منابع مالی صندوق اقلیم سبز image
930 رهایی یک بال پرنده کمیاب در ولایت پکتیکا image
931 دیدار سفیر کوریای جنوبی مقیم کابل با رییس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست image
932 اعزام هیات با صلاحیت در نشست بین المللی COP26 image
933 پیام تسلیت و همدردی اداره ملی حفاظت محیط زیست image
934 رئیسان جدید حفاظت محیط زیست ولایت پنجشیر و پروان معرفی شدند image
935 یک هیات با صلاحیت برای دریافت کمک‌های بین المللی محیط زیستی در کنفرانس COP26 اشتراک می کند image
936 بحث روی سند مشارکت معین ملی (NDC) در جلسه اختصاصی کمیته ملی اضطرار اقلیم image
937 تاکید بر مدیریت درست، تفکیک و محو زباله‌های طبی در شفاخانه‌های دولتی و خصوصی image
938 تجلیل از روز ملی بیرق در اداره ملی حفاظت محیط زیست image
939 فراخوان مشارکت دولت‌ داری باز در باره جمع‌آوری موضوعات پیشنهادی اقشار مختلف جامعه جهت شمولیت در برنامه عمل ملی 3 image
940 بحث روی دریافت تاٸیدی پروژه های فرستاده شده افغانستان به منابع مالی جهانی محیط زیستی image
941 تاکید رییس کمیته ملی نهال شانی بر ایجاد پلان درازمدت و مناسب با سیاست‌های اقتصادی سکتور خصوصی image
942 نخستین جلسه کمیته ملی اضطرار اقلیم تدویر یافت image
943 رهایی دوبال پرنده کمیاب از نزد شکارچیان image
944 رسیدگی به چالش‌های تغییر اقلیم با مدیریت پایدار انرژی و ایکوسیستم‌ها در حوزه دریایی آمو image
945 تاکید اداره ملی حفاظت محیط زیست بر مدیریت چالش‌های محیط زیستی و رسیدن به اهداف انکشاف پایدار image
946 تاکید برای تقویت هماهنگی به هدف تطبیق پروژه های محیط زیستی image
947 استقبال از همکاری مشترک اداره انرژی هستوی برای کنترول گازهای مضره و شعاعات رادیو اکتیف image
948 دیدار رئیس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست با رهبری موسسه توسعه انکشاف پایدار و محیط زیست افغانستان image
949 تعهد مشترک اداره ملی حفاظت محیط زیست و نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل برای جذب کمک‌ها image
950 آمادگی افغانستان برای اشتراک در بیست و ششمین نشست اعضای کنوانسیون تغییر اقلیم (COP26) image
951 تاکید رییس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست بر گسترش سطح هماهنگی و همکاری با سکتور خصوصی image
952 بازدید رییس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست از شعبات مرکزی این اداره image
953 پیام تسلیت و همدردی رهبری اداره ملی حفاظت محیط زیست image
954 یک‌سال از شهادت شفیق مهر رئیس نهاد راه سبز و نخستین شهید محیط زیست گذشت image
955 دیدار رهبری شبکه رضاکاران محیط زیست با رییس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست image
956 گرامی‌داشت از روز جهانی مادر با تاکید بر نقش آنها در حفاظت از محیط زیست image
957 رئیس عمومی جدید اداره ملی حفاظت محیط زیست رسماً معرفی شد image
958 مراسم خداحافظی شاه زمان میوندی با هم‌کاران اداره ملی حفاظت محیط زیست کابل – ۱۸ جوزای ۱۴۰۰ image
959 اعلامیه مطبوعاتی به مناسبت روزجهانی محیط زیست image
960 حمایت نهادهای چندین جانبه ملل متحد و سفارتخانه ها برای حفاظت محیط زیست وتغییر اقلیم image
961 امضای اسناد ۱۲ ساحه حفاظت شده توسط رهبری اداره ملی حفاظت محیط زیست image
962 برنامه آموزشی سه روزه تحت عنوان "آموزش آموزگاران پیرامون چگونگی تهیه سوژه نامه و طرح پیشنهادی برای صندوق اقلیم سبز (GCF)" image
963 ملاقات دکتر احمد حسیب پایاب با نماینده ویژه فورتیسکو استرالیا برای افغانستان image
964 قدردانی از کارکرد شاه زمان میوندی رئیس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست image
965 امضای تفاهم‌نامه همکاری میان اداره ملی حفاظت محیط زیست و شبکه رضاکاران محیط زیستی image
966 افتتاح ورکشاپ مشورتی (طرح پالیسی ملی و بازنگری سند مشارکت معین ملی افغانستان) در هرات image
967 تدویر سومین نشست کمیته اختصاصی ارزیابی اثرات محیط زیستی و اجتماعی image
968 ختم موفقانه برنامه ملی نهال شانی ۱۴۰۰ / بیش از ۳۰ میلیون نهال در سراسر کشور غرس گردید image
969 پلان جدید طرح شده برای پارک ملی بند امیر به بحث گرفته شد image
970 نشست آنلاین وزیران محیط زیست کشورهای جنوب آسیا به هدف مدیریت نایتروجن image
971 تنظیم 151 هزار هکتار آبریزه image
972 داکتر پایاب با معین پالیسی وزارت مالیه ملاقات کرد image
973 اعلامیه مطبوعاتی به‌مناسبت ۲ ثور/ ۲۲ اپریل، روز جهانی زمین image
974 روز جهانی زمین مبارک image
975 نشست آنلاین وزیران محیط زیست کشورهای عضو کنوانسیون تغییر اقلیم ملل متحد image
976 داکتراحمد حسیب پایاب با معین مسلکی وزارت اقتصاد ملاقات کرد image
977 آگاهی دهی در مورد افزایش مشارکت زنان در ادارات خدمات ملکی image
978 بحث روی گسترش همکاری‌های محیط زیستی با اداره انکشاف زون پایتخت image
979 تدویر نشست کمیته هماهنگی محیط زیستی image
980 تدویر نشست کمیته تنظیم زباله های طبی image
981 رونمایی نخستین گزارش فهرست موجودی گازهای گلخانه‌ای و ختم پروژه دومین گزارش ملی تغییر اقلیم image
982 تلاش برای تقویت ظرفیت منابع بشری اداره ملی حفاظت محیط زیست image
983 دیدار احمد حسیب پایاب معین پالیسی و نظارت با عتیق الله ذکی معین وزارت معادن و پترولیم image
984 اثرات محیط زیستی و اجتماعی ۱۷ پروژه مورد ارزیابی قرار گرفت image
985 تدویر ورکشاپ دوروزه مشورتی طرح پالیسی ملی محیط زیست و بازنگری سند مشارکت معین ملی(NDC) image
986 تدویر ورکشاپ یک‌روزه جهت غنامند سازی پلان عمل کاهش و جلوگیری از آلودگی هوا در سال ۱۴۰۰ image
987 کارگاه آگاهی دهی از قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال image
988 بحث روی پروژه دریاهای عاری از پلاستیک در سطح منطقه‌ی جنوب آسیا image
989 بحث روی همکاری‌های مشترک میان اداره ملی حفاظت محیط زیست و بنیاد آغا خان image
990 رئیس جمهور غنی: باید دیدگاه واضح بخاطر تقویت محیط زیست، به وجود آید image
991 میوندی: تنها در “بیستم حوت” بیش از ۶۸۰ هزار نهال غرس شده است/تلاش داریم به هدف تعیین شده برسیم image
992 سیزدهمین جلسه کمیته ارزیابی اثرات محیط زیستی و اجتماعی ( ESIA) image
993 دیدار رئیس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست با رئیس عمومی اداره ملی تنظیم امور انرژی image
994 غرس نهال صلح و سرسبزی در پارک های صنعتی image
995 به پــیـشــواز از افـتـتـاح بـنــد کـمــال خـــان image
996 غرس نهال صلح و سرسبزی در لیسه عالی رحمان بابا image
997 نهال صلح و سرسبزی در محوطه پارلمان کشور غرس گردید image
998 اشتراک رئیس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست درکمیسیون رفاه عامه مشرانو جرگه image
999 حمایت رئیس ولسی جرگه از پروسه ملی نهال شانی image
1000 تجلیل از بیستم حوت؛ روز ملی نهال شانی با شعار " نهال صلح و سرسبزی" image
1001 برای سرسبزی و محیط زیست سالم، به‌ انقلاب سبز نیاز داریم image
1002 رئیس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست با اعضای شبکه رضاکاران محیط زیستی دیدار کرد image
1003 از هشتم مارچ روز جهانی زن در اداره ملی حفاظت محیط زیست تجلیل شد image
1004 وزیر ارشاد، حج و اوقاف: سهمگیری در کمپاین ملی نهال شانی وظیفه دینی همه ماست،علمای دینی آماده همکاری هستند image
1005 سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در دیدار با آقای میوندی: "برای نهادینه سازی فرهنگ نهال شانی آماده همکاری هستیم" image
1006 تدویر پنجمین ورکشاپ مشورتی پلان عمل استراتیژی ملی تنوع حیات image
1007 حمایت سر پرست وزارت دفاع ملی از پلان تطبیقی کمپاین ملی نهال شانی image
1008 ریاست محیط زیست هرات با دستگاه‌های لابراتواری تشخیص کیفیت هوا و آب مجهز گردید image
1009 بحث روی دلایل بسته شدن دفتر برنامه محیط زیست ملل متحد (UNEP) در افغانستان image
1010 فروش‌گاه گوشت پرنده "افغان مارت" مسدود گردید image
1011 تدویر دوازدهمین جلسه کمیته ارزیابی اثرات محیط زیستی و اجتماعی (ESIA) image
1012 تعین ساحات مناسب برای نهال شانی image
1013 ادامه روند کمپاین نهال شانی در ولایات غرس 300 اصله نهال در بغلان image
1014 نشست مشترک روسای اداره ملی حفاظت محیط زیست و اداره ملی تنظیم آب image
1015 سرپرست وزارت معارف: "همه معلمین و دانش آموزان در کمپاین ملی نهال شانی اشتراک می‌کنند" image
1016 وزیر زراعت، آبیاری و مالداری: تلاش های اداره ملی حفاظت محیط زیست در کمپاین ملی نهال شانی ستودنی است image
1017 والیان هفت ولایت کشور در صحبت با آقای میوندی: "با اشتراک همه‌ی اقشار مردم از همه امکانات برای غرس نهال استفاده می کنیم" image
1018 تشویق شوراهای میثاق شهروندی به منظور سهم گیری در کمپاین ملی نهال شانی image
1019 در سال پیشرو الی ۲۵۰۰۰ نهال در کاپیسا غرس می گردد image
1020 در سال جاری دوملیون و پنجصد هزار نهال (۲۵۰۰۰۰۰) در بامیان غرس خواهد شد image
1021 کمپاین ملی نهال شانی در تمامی ولسوالی های کابل تطبیق می شود image
1022 تعهد رهبری وزارت تحصیلات عالی از سهم گیری فعالانه نهادهای اکادمیک در پروسه ملی نهال شانی image
1023 تجلیل از روز ملی سرباز؛ با تاکید بر نقش نیروهای امنیتی در حفاظت از محیط زیست image
1024 رئیس اداره ارگانهای محل: "کمپاین ملی نهال شانی در تمام ولایات به شکل جدی عملی می‌گردد" image
1025 به مناسبت نهم حوت روز مـلی سرباز image
1026 میوندی در دیدار با ولسوال درقد: "ساحه حفاظت شده درقد از اهمیت زیادی برخوردار است" image
1027 وزیر صنعت و تجارت: " سکتور خصوصی را در کمپاین ملی نهال شانی تشویق می کنیم" image
1028 میوندی در صحبت با شماری از والیان: "متعهد هستیم که امسال ۲۵ میلیون نهال در سراسر کشور غرس شود" image
1029 با تمام توان و امکانات از کمپاین ملی نهال شانی حمایت می‌کنیم image
1030 برای نهال شانی آماده شویم image
1031 برگزاری کمیته هماهنگی محیط زیستی در ولایت سمنگان image
1032 آغاز کمپاین ملی نهال شانی در ولایت فراه image
1033 آغاز کمپاین ملی نهال شانی در ولایت جوزجان image
1034 بحث روی تطبیق پروسه نهال شانی میان رئیس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست و سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات image
1035 ملاقات رئیس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست با رییس برنامه انکشافی ملل متحد (UNDP) در افغانستان image
1036 هماهنگی بیشتر بخاطر کمپاین ملی نهال شانی با وزارت شهر سازی و اراضی image
1037 پیام قدردانی image
1038 گزارش اداره ملی حفاظت محیط زیست به ملت 010 image
1039 گزارش اداره ملی حفاظت محیط زیست به ملت 09 image
1040 گزارش اداره ملی حفاظت محیط زیست به ملت 08 image
1041 گزارش اداره ملی حفاظت محیط زیست به ملت 07 image
1042 گزارش اداره ملی حفاظت محیط زیست به ملت 06 image
1043 گزارش اداره ملی حفاظت محیط زیست به ملت 05 image
1044 گزارش اداره ملی حفاظت محیط زیست به ملت 04 image
1045 گزارش اداره ملی حفاظت محیط زیست به ملت 03 image
1046 گزارش اداره ملی حفاظت محیط زیست به ملت 02 image
1047 گزارش اداره ملی حفاظت محیط زیست به ملت 01 image
1048 ارایه گزارش کارکردهای یکساله اداره ملی حفاظت محیط زیست به‌ ملت image
1049 گزارش روزانه کیفیت هوای شهر کابل image
1050 نقش گمرکات در جلوگیری از تورید گازهای مخرب اوزون با اهمیت است image
1051 گزارش روزانه کیفیت هوای شهر کابل image
1052 تایید فعالیت 3 پروژه در یازدهمین نشست کمیته اختصاصی ارزیابی اثرات محیط زیستی و اجتماعی (ESIA) image
1053 برگزاری جلسه کمیته رهبری برنامه های مساعدت های کوچک image
1054 برگزاری برنامه آموزشی در مورد قانون دسترسی به اطلاعات image
1055 تدویر برنامه آموزشی دو روزه تحت عنوان "اخذ اعتبارنامه صندوق سبزاقلیم (GCF) برای نهاد دارای دسترسی مستقیم (DAE)" image
1056 اعلامیه مطبوعاتی اداره ملی حفاظت محیط زیست در استقبال از بازگشت ایالات متحده امریکا به توافقنامه پاریس image
1057 نشست کمیته هماهنگی پروسه نهال شانی سال ۱۴۰۰ خورشیدی image
1058 دهمین نشست کمیته اختصاصی ارزیابی اثرات محیط زیستی و اجتماعی (ESIA) image
1059 دیدار معین مسلکی اداره ملی حفاظت محیط زیست با تعدادی از سرمایه گذاران اتاق تجارت و صنایع زنان image
1060 تدویر نشست مشورتی "معیارهای اولویت بندی پروژه های شناسائی شده برای صندوق سبزاقلیم (GCF)" image
1061 نظارت از فعالیت 523 منابع آلوده کننده هوا در دو هفته گذشته image
1062 آیا می دانید که حکم قانونی در برابر آلوده کردن هوا چیست؟ image
1063 اعلامیه مطبوعاتی در پیوند به آمار و ارقام ایرویژول (AirVisual) در مورد وضعیت هوای شهر کابل image
1064 نظارت از فعالیت 153 منابع آلوده کننده هوا طی سه روز image
1065 تدویر جلسه مشورتی پیرامون فرصت های جدید مالی صندوق سازگاری image
1066 اشتراک رئیس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست در نشست کمیته انکشافی ولایت کاپیسا image
1067 افتتاح تعمیر اداری ریاست حفاظت محیط زیست ولایت کاپیسا image
1068 قدردانی رییس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست از صداقت و تلاش های معین پیشین پالیسی و روابط بین المللی این اداره image
1069 تدویر نهمین نشست کمیته اختصاصی ارزیابی اثرات محیط زیستی و اجتماعی (ESIA) image
1070 متن پیام ویدیویی رئیس‌جمهور محمد اشرف غنی در نشست آنلاین در مورد تغییر اقلیم image
1071 اهدای جوایز برای برندگان نخستین مسابقه کتاب خوانی و مقاله نویسی محیط زیستی image
1072 نهاد های مدنی و محیط زیستی برای حفظ محیط زیست و مبارزه با آلودگی هوا نقش و مسوولیت مهم دارند image
1073 برگزاری ورکشاپ آموزشی سیستم معلوماتی محیط زیستی (NEIS) image
1074 تدویر نشست آنلاین پیرامون تجدید نظر سند مشارکت معین ملی افغانستان (Nationally Determined Contribution) image
1075 تاکید بر نقش رسانه ها در حفاظت از محیط زیست و مبارزه با آلودگی هوا image
1076 نظارت از تطبیق پروژه کاهش خطرات حوادث ناشی از تغییر اقلیم image
1077 نشست کمیته رهبری پروژه کاهش خطرات حوادث ناشی از تغییر اقلیم (CDRRP) image
1078 امضای تفاهمنامه همکاری میان اداره ملی حفاظت محیط زیست و بنیاد آغا خان image
1079 استماع گزارش برنامه ها و اجراآت اداره ملی حفاظت محیط زیست از سوی جلالتمآب رییس جمهور image
1080 ادامه روند نظارت از فعالیت 76 منابع آلوده کننده هوا طی دو روز image
1081 نشست مشورتی پیرامون سوژه نامه پروژه پروگرام غذائی جهان برای صندوق سبز اقلیم image
1082 نظارت از فعالیت بیش از 4400 صنف به شمول شهرک‌ها و بلند منزل‌ها در نواحی مختلف شهر کابل image
1083 ایراد 2300 خطبه محیط زیستی از سوی علمای دینی image
1084 برگزاری کنفرانس نقش رسانه ها و نهادهای مدنی در راستای حفظ محیط زیست image
1085 تدویر نشست مشورتی نهایی تحت عنوان "ادغام سازی و افزایش مقیاس پروژه های شناسائی شده دولت ج.ا.ا برای صندوق سبزاقلیم (GCF)" image
1086 برگزاری کنفرانس ملی مبارزه با کمبود انرژی، تغییر اقلیم و آلودگی هوا image
1087 تدویر ورکشاپ آموزشی دو روزه در راستای آشنایی با اسناد تقنینی و شیوه های برخورد با منابع آلوده کننده هوا image
1088 سواد و دانش؛ می‌تواند عامل مهم در ایجاد فرهنگ سالم محیط زیستی باشد image
1089 هفتمین جلسه کمیته اختصاصی ارزیابی اثرات محیط زیستی و اجتماعی (ESIA) پروژه ها image
1090 تجهیز واحدهای دومی اداره ملی حفاظت محیط زیست به حاضری الکترونیکی جهت عرضه خدمات به موقع و مفید image
1091 تدویر ورکشاپ اختتامیه پروژه "تقویت اداره ملی حفاظت محیط زیست از طریق برنامه آماده سازی و حمایوی صندوق سبزاقلیم (GCF)" image
1092 به اساس طرح تعدیل ماده 11 فقره 2 مقرره کاهش و جلوگیری از آلودگی هوا: image
1093 تاکید رهبری اداره ملی حفاظت محیط زیست بر ساختن پلان جامع و مفید برای سال 1400 image
1094 برگزار محفل هفته‌ی جهانی تغییر اقلیم و تجلیل از روز جهانی پلنگ برفی image
1095 برگزاری هفته‌ جهانی تغییر اقلیم در ولایات کاپیسا و کندز به ‌منظور بلند رفتن آگاهی مردم از اثرات تغییر اقلیم image
1096 میلاد آخرین پیامبر الهی گوهر آفرینش گرامیباد! image
1097 برگزاری محفلی به مناسبت هفته جهانی تغییر اقلیم در ولایت پروان image
1098 وارد شدن اصلاحات و سهولت ها در جواز های محیط زیستی image
1099 اعلامیه مطبوعاتی به مناسبت روز جهانی پلنگ برفی image
1100 رهایی دو بال باز به طبیعت image
1101 برگزاری برنامه‌ی هفته‌ی‌جهانی تغییر اقلیم؛ با شعار اندیشه، تعهد و عمل image
1102 تدویر نشست مشورتی تحت عنوان "ادغام سازی و افزایش مقیاس سوژه نامه پروژه های شناسائی شده دولت ج.ا.ا برای صندوق سبزاقلیم (GCF)" image
1103 برای تطبیق پروژه‌ ابتکار تحول مارکیت انرژی روستایی افغانستان همکاری همه ادارات مهم است image
1104 تدویر ششمین جلسه کمیته اختصاصی ارزیابی اثرات محیط زیستی و اجتماعی image
1105 تدویر ورکشاپ آموزشی جهت دستیابی به پروژه ها وبرنامه های صندوق_سبز_اقلیم (NOp) image
1106 نشست پنل و پاسخ به پرسش‌های اشتراک کنندگان image
1107 برگزاری هفته جهانی تغییر اقلیم با شعار اندیشه، تعهد و عمل image
1108 برگزاری کنفرانسی برای حل مشکلات صنعت کاران image
1109 برگزاری نشست با مسوولین رسانه ها و جامعه مدنی در زون غرب image
1110 بررسی اجراآت مالی سال ۱۳۹۹ اداره ملی حفاظت محیط زیست با تاکید بر مصرف موثر منابع مالی image
1111 تدویر ورکشاپ آموزشی مقرره وطرزالعمل جدید برای کارمندان بخش نظارت و مفتشین محیط زیستی. image
1112 خواست رهبری اداره ملی حفاظت محیط زیست از شورای علمای کابل برای مبارزه با آلودگی هوا image
1113 نشست نهایی سازی گزارش ارزیابی کشور برای کاهش تدریجی گازات HFC تحت پروژه تعدیلات کیگالی image
1114 رشد بی سابقه ظرفیت افغانستان برای جذب کمک های بین المللی از جمله وجوه مالی صندوق سبز اقلیم image
1115 کاهش آلودگی هوا محور بحث کمیسیون صحت ولسی جرگه و ادارات ذیربط image
1116 تدویر جلسه مشورتی با نهادهای دولتی و غیر دولتی جهت تهیه برنامه ملی افغانستان به صندوق سبز اقلیم image
1117 استقبال مردم از نقاشی های محیط زیستی روی دیوار در ولایت بامیان image
1118 تدویر جلسه مشورتی با شوراهای انکشافی زنان جهت تهیه برنامه ملی افغانستان به صندوق سبز اقلیم image
1119 به مناسبت روز جهانی دسترسی به اطلاعات؛ image
1120 بحث و تبادل نظر با تولید کننده گان فلتر تصفیه دود image
1121 نقش رسانه‌ها در بلند بردن آگاهی عامه برای حفاظت محیط زیست و لایه اوزون image
1122 برگزاری جلسه مشورتی پیرامون دو پروژه میکانیزم انکشاف پاک (CDM) image
1123 اثرات محیط زیستی و اجتماعی 19 پروژه ارزیابی گردید image
1124 رئیسان جدید التقرر ریاست های تغییر اقلیم و ریاست تقنین و پالیسی به کارمندان شان معرفی شدند image
1125 دیدار رئیس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست با والی لغمان image
1126 بیست و پنچ تن از خبرنگار" گزارش دهی تحقیقی محیط زیست" را فرا گرفتند image
1127 برگزاری ورکشاپ آموزشی تعلیمات محیط زیستی برای سربازان اکادمی پولیس ستر پاسوال شهید عبدالرازق اچکزی image
1128 بحث روی حفاظت پلنگ برفی و پناهگاه های آن image
1129 پولیس؛ برای حفاظت محیط زیست مسوولیت بیشتر دارد image
1130 بیانیه استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور به مناسبت روز جهانی هوای پاک، قسمت اول image
1131 بیانیه استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور به مناسبت روز جهانی هوای پاک، قسمت دوم image
1132 بیانیه رئیس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست به مناسبت روز جهانی هوای پاک image
1133 دیدار رئیس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست با نماینده‌گان میر‌آب ها image
1134 بازدید رییس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست از پارک های صنعتی کندهار image
1135 امضای یادداشت تفاهم در عرصه همکاری های محیط زیستی میان دولت ج.ا.افغانستان و دولت ج. تاجیکستان image
1136 تدویر نشست هئیت رهبری اداره ملی حفاظت محیط زیست با روسای نواحی، وکلا و اعضای اتحادیه صنعتکاران image
1137 اعلام بند دهلی ولسوالی شاولی کوت ولایت کندهار به حیث ساحه پیشنهادی حفاظت شده image
1138 نشست مشترک رهبری اداره ملی حفاظت محیط زیست با اعضای جامعه مدنی و خبرنگاران ولایت کندهار image
1139 بحث روی راه‌اندازی برنامه‌های تبلیغاتی جهت کاهش آلودگی هوا image
1140 ملاقات رئیس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست با رئیس و اعضای شورای ولایتی کندهار image
1141 دیدار رییس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست با اتحادیه معلولین و معیوبین قندهار image
1142 دیدار صنعتکاران ولایت کندهار با رئیس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست image
1143 دیدار رييس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست با والي قندهار image
1144 تدویر ورکشاپ آموزشی سنجش، راپور دهی، تائیدی جریانات منابع مالی و سیستم ملی معلوماتی تغییر اقلیم image
1145 نشست پنل و بحث های تخنیکی برای داشتن هوای پاک image
1146 تجلیل از روز جهانی هوای اک تحت عنوان "نقش ما در کاهش آلودگی هوا چیست؟" image
1147 اعلامیه مطبوعاتی اداره ملی حفاظت محیط زیست به مناسبت روز جهانی آگاهی از لاشخور image
1148 راه اندازی مسابقه بایسکل رانی به‌هدف مبارزه با آلودگی‌هوا image
1149 تدویر نشست مشورتی برای تهیه مقرره مدیریت مواد کیمیاوی و زباله های خطرناک image
1150 دومین نشست مشورتی سوژه نامه پروژه‌های شناسایی شده دولت افغانستان با سکرتریت صندوق سبزاقلیم (GCF) image
1151 دیدار هیأت رهبری اداره ملی حفاظت محیط زیست با معاون دوم رئیس جمهور image
1152 بحث روی چگونگی جلب کمک های بین المللی و مردمی برای نورستان image
1153 پیام تسلیت رهبری اداره ملی حفاظت محیط زیست به مناسبت دهم محرم الحرام، سالروز شهادت حضرت امام حسین بن علی (ع) نواسه پیامبر عظیم الشان اسلام (ص) image
1154 دیدار والی پکتیا با رئیس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست image
1155 پیام تسلیت و همدردی رئیس عمومی، هیئت رهبری و کارمندان اداره ملی حفاظت محیط زیست image
1156 تدویر سیمینار آموزش های محیط زیستی از منظر کُد جزا در شهر چاریکار image
1157 برگزاری سیمینار تحت عنوان " قانون اساسی و حق شهروند با تمرکز بر محیط زیست سالم " image
1158 دیدار با معاون والی و نمایندگان ولایت دایکندی image
1159 دیدار با محمد اقبال سعید والی ولایت کنر image
1160 چهارمین جلسه کمیته ارزیابی اثرات محیط زیستی و اجتماعی (ESIA) تدویر یافت image
1161 رأی زنی برای تائیدی پروژه "ابتکار تحول مارکیت انرژی روستائی در افغانستان" در بیست و ششمین جلسه هئیت رهبری صندوق سبزاقلیم (GCF) image
1162 تاکید روی تامین شفافیت وموثریت در مصرف بودجه عادی و انکشافی اداره ملی حفاظت محیط زیست image
1163 برگزاری اولین نشست مشورتی سوژه نامه پروژه های شناسائی شده دولت افغانستان با سکرتریت صندوق سبزاقلیم (GCF) image
1164 بحث روی مبارزه باآلودگی هوا و ارتباط آن با ویروس کرونا در نشست رهبری اداره ملی حفاظت محیط زیست و وزارت صحت عامه image
1165 تدویر سومین جلسه کمیته ارزیابی اثرات محیط زیستی و اجتماعی (ESIA) image
1166 پاسخ به سوالات وانتقادات مردم در قبال مسایل محیط زیستی image
1167 پیام تبریکی رِئیس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست به مناسبت عید سعید قربان image
1168 تجلیل از روزملی بیرق در اداره ملی حفاظت محیط زیست image
1169 استخدام کادرهای جوان و متخصص از طریق رقابت آزاد در بست های مسلکی اداره ملی حفاظت محیط زیست image
1170 بحث روی کاهش و جلوگیری آلودگی هوای شهر کابل در نشست رهبری اداره ملی حفاظت محیط زیست با والی کابل image
1171 هیئت رهبری اداره ملی حفاظت محیط زیست بتاریخ ۲۸ ماه سرطان بنا به دعوت کمیسیون محیط زیست، رفاه عامه صحت کار و کارگرمشرانو جرگه در جلسه این کمیسیون اشتراک نمودند image
1172 جلسۀ هماهنگی به منظور جذب همکاری های مالی از صندوق سبز اقلیم برگزار شد image
1173 تایید طرح تعدیل مقرره کاهش و جلوگیری از آلودگی هوا در جلسه اختصاصی کمیته قوانین image
1174 بیانیه رییس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست در کنفرانس خبری مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت image
1175 هشدار اداره ملی حفاظت محیط زیست: تمام بلند منزل ها و شهرک ها تا ماه عقرب سیستم تسخین شان را اصلاح و گازی بسازند. image
1176 ۲۶جون سال ۲۰۲۰ مطابق است به اولین سالروز روز جهانی تبرید(سردسازی). image
1177 امضای تفاهمنامه میان ریاست حفاظت محیط زیست و ریاست معادن و پترولیم بغلان image
1178 نظارت از فعالیت کوره های خشت پزی و گچ پزی image
1179 فعالیت ریاست های محیط زیست ولایات کمپاین عدم استفاده از خریطه های پلاستیک image
1180 دومین جلسه کمیته ارزیابی اثرات محیط زیستی و اجتماعی پروژه ها image
1181 نظارت از فعالیت ۱۷۴ تصدی در سه ناحیه شهر کابل غرض تطبیق معیار محیط زیستی و جلوگیری از گسترش ویروس کرونا image
1182 نقش مادران در ایجاد فرهنگ حفاظت محیط زیست image
1183 واگذاری نمادین یکروزه ریاست محیط زیست ولایت جوزجان به یک طفل . image
1184 در پکتیکا روز جهانی محیط زیست از سوی مسابقه بایسکل در پکتیکا تجلیل شد. image
1185 تجلیل از روز جهانی محیط زیست در ولایت غزنی image
1186 تجلیل از روز جهانی محیط زیست در ولایت پنجشیر image
1187 به مناسبت هفته محیط زیست image
1188 اداره ملی حفاظت محیط زیست متعهد به صحت انسان، حیوان، نبات و سلامت محیط زیست می باشد image
1189 ادامه سلسله نظارت از فعالیت اصناف برای تطبیق معیار های محیط زیستی و جلوگیری از گسترش ویروس کرونا image
1190 نشستی تحت ریاست رئیس جمهور غنی، چهار ساحه کشور را به عنوان ساحات حفاظت شده و پارک ملی، اعلام کرد image
1191 تجلیل از روز جهانی محیط زیست در ولایت جوزجان image
1192 تجلیل از روز جهانی محیط زیست در ولایت بامیان image
1193 آبیاری درختان به مناسبت روز جهانی محیط زیست در ولایت تخار image
1194 تائیدی پروژه ابتکار تحول مارکیت انرژی روستائی در افغانستان image
1195 پیام رییس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست به مناسبت هفته محیط زیست image
1196 اعلامیه مطبوعاتی اداره ملی حفاظت محیط زیست بمناسبت روز جهانی محیط زیست image
1197 پیام تبریکی رییس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست به مناسبت فرارسیدن ایام خجسته عید سعید فطر image
1198 پاک کاری شهر شبرغان از کثافات image
1199 تدویر جلسه کمیته ارزیابی اثرات محیط زیستی و اجتماعی (ESIA) image
1200 نظارت از فعالیت اصناف و آگهی دهی به هدف جلوگیری از گسترش ویروس کرونا image
1201 ادامه روند نظارت از اصناف به منظور جلوگیری از همه گیر شدن ویروس کرونا image
1202 آگهی دهی به هدف رعایت حفظ الصحه فردی و محیطی در شرایط کرونایی image
1203 نظارت به هدف رعایت معیار های محیط زیستی از سوی اصناف image
1204 ترمیم سوراخ بزرگ ایجاد شده در لایه اوزون و نجات طبیعت و محیط زیست از یک تهدید جدی image
1205 آگهی دهی به کارکنان اصناف مختلف شهر کابل غرض جلوگیری از ویروس کرونا image
1206 آگهی دهی به کارکنان اصناف مختلف شهر کابل غرض جلوگیری از ویروس کرونا image
1207 آگهی دهی به هدف جلوگیری از شیوع ویروس کرونا image
1208 ادامه کمپاین ملی نهال شانی در بامیان image
1209 آگهی دهی به کارکنان اصناف مختلف شهر کابل در مورد رعایت توصیه های صحی غرض جلوگیری از ویروس کرونا image
1210 تجلیل از روزجهانی زمین در ولایت جوزجان image
1211 جلسه کمیته هماهنگی محیط زیستی جوزجان دایر گردید image
1212 جلو گیری از فروش هشت قلم جنس تاریخ گذشته به مردم در ایام قرنتین image
1213 آگهی دهی به اصناف در مورد رعایت رهنمود های وزارت صحت عامه image
1214 ادامه روند نظارت و آگاهی دهی به اصناف image
1215 ادامه همکاری اداره ملی حفاظت محیط زیست در امر نظارت و آگاهی دهی در ایام قرنطین image
1216 نظارت از قطع فعالیت اصناف در ایام قرنطین image
1217 تمدید وقت آفر گشایی پروژه های اعلان شده image
1218 اعلامیه مطبوعاتی اداره ملی حفاظت محیط زیست به مناسبت روز جهانی آب image
1219 حمایت از کمپاین ملی نهال شانی با غرس نهال بنام کودکان قربانی جنگ image
1220 پیام تبریکی هیات رهبری اداره ملی حفاظت محیط زیست به مناسبت سال نو هجری خورشیدی image
1221 اتخاذ تدابیر پیشگیرانه جهت جلوگیری از ویروس کرونا image
1222 پیام تبریکی رییس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست به مناسبت روز_ملی_خبرنگار image
1223 تاکید بر نقش زنان در انتقال دانش محیط زیستی به نسل های آینده در محفل گرامی داشت از هشتم مارچ image
1224 آغار مجدد فعالیت های پروژه اول صندوق کشور های کمتر انکشاف یافته image
1225 آغاز کمپاین نهال شانی در بیستم حوت روز ملی نهال شانی در سراسر کشور image
1226 انستیوت افغان کوریا با وسایل جدید محیط زیستی مجهز گردید image
1227 بحث روی انسجام بهتر کمپاین ملی نهال شانی در سطح کشور image
1228 در برنامه گزارش دهی دولت به ملت؛ اداره ملی حفاظت محیط زیست گزارش خود را ارایه کرد image
1229 در برنامه گزارش دهی دولت به ملت؛ اداره ملی حفاظت محیط زیست گزارش خود را ارایه کرد image
1230 پیام رییس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست، به مناسبت برنامه گزارشدهی به ملت image
1231 تجلیل از روز جهانی حیات وحش در اداره ملی حفاظت محیط زیست image
1232 برگزاری جلسه کمیته هماهنگی محیط زیستی در مورد کمپاین ملی نهال شانی image
1233 تجلیل از روز ملی سرباز در اداره ملی حفاظت محیط زیست image
1234 رئیس جمهور غنی حکم ۹ ماده ای را در مورد نهال شانی صادر کرد image
1235 تدویر سومین دور ورکشاپ تخنیکی دو روزه در باره صندوق سبز اقلیم GCF image
1236 معین پالیسی و روابط بین المللی با رئیس پروژه تقویت آبریزه ها و مدیریت آب اداره انکشافی امریکا (USAID) ملاقات نمود image
1237 بحث روی تقویت همکاری میان اداره ملی حفاظت محیط زیست و اداره انکشافی سازمان ملل متحد image
1238 شاه زمان میوندی: آماده هر گونه گزارش دهی شفاف و همه جانبه به ملت هستیم image
1239 میوندی: بخاطر جلوگیری از آلودگی هوا و تطبیق حکم رییس جمهور با کسی تعارف نداریم image
1240 تایید طرح تعدیل مقرره کاهش و جلوگیری از آلودگی هوا از سوی کابینه image
1241 تدویر دومین دور ورکشاپ تخنیکی دو روزه در باره صندوق سبز اقلیم (GCF) image
1242 نهایی سازی استراتیژی و پلان عمل موافقتنامه های چندین جانبه محیط زیستی image
1243 اصلاح و ریفورم سیستم توزیع جواز نامه های محیط زیستی image
1244 تدویر نشست مشورتی پیرامون تهیه هفتمین استراتیژی برای پروگرام مساعدت های کوچک مالی image
1245 تعهد رهبری اداره ملی حفاظت محیط زیست به گزارش دهی سالم و روشن از عواید مالی image
1246 امضای قرارداد تهیه ماستر پلان سیستم کانالیزاسیون شهر کابل image
1247 جذب میلیون ها دالر از کمک های بین المللی برای بهبود وضعیت محیط زیست image
1248 بحث روی تقویت سرمایه گذاری سکتور خصوصی برای کاهش آلودگی هوا image
1249 اعلامیه اداره ملی حفاظتمحیطزیست به مناسبت روز جهانی باطلاق ها image
1250 ادامه روند اصلاح و مسدود سازی منابع آلوده کننده هوا در شهر کابل image
1251 بحث روی تعدیلات مقرره کاهش و جلوگیری از آلودگی هوا در جلسه کمیته قوانین کابینه image
1252 مسدود سازی و اصلاح سیستم تسخین صد ها تصدی در یک ماه گذشته image
1253 ارقام کیفیت هوای نواحی مختلف شهر کابل image
1254 ورکشاپ مشورتی جهت ادغام سازی مسایل جندر در انکشاف طرح های پیشنهادی برای صندوق سبزاقلیم image
1255 ارقام کیفیت هوای نواحی مختلف شهر کابل image
1256 به ادامه نظارت از بلند منزل ها و حمام های شهر کابل image
1257 چهارمین نشست شبکه رضاکاران محیط زیستی image
1258 قابل توجه مالکین شفاخانه های که از آنان شکایت شده است image
1259 دیدار رهبری اداره ملی حفاظت محیط زیست با سفیران چهار کشور اروپایی مقیم کابل image
1260 تدویر ورکشاپ تخنیکی دو روزه در باره صندوق سبز اقلیم (GCF) image
1261 شکایت شهروندان کابل از پخش دود و گاز سمی از سیستم تسخین ده ها بلند منزل image
1262 ارقام کیفیت هوای نواحی مختلف شهر کابل image
1263 تلاش های جدی برای مسدود سازی منابع آلوده کننده هوای پایتخت image
1264 هیئت موظف: شایعات مبنی بر وضعیت بد شیرهای موجود در باغ وحش بی اساس است. image
1265 ارقام کیفیت هوای نواحی مختلف شهر کابل image
1266 ادامه نظارت و تفتیش منابع آلوده کننده هوای پایتخت image
1267 ادامه روند مسدود سازی منابع آلوده کننده هوا در شهر کابل image
1268 هشداریه اداره ملی حفاظت محیط زیست image
1269 جلسه مشورتی تخنیکی جهت انکشاف برنامه ملی برای صندوق سبزاقلیم(GCF) image
1270 حضور رییس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست در جلسه کمیسیون محیط زیست و منابع طبیعی ولسی جرگه image
1271 برگزاری نشست مشورتی طرح پالیسی ملی محیط زیست image
1272 برگزاری نشست مشورتی طرح پالیسی ملی محیط زیست image
1273 ادامه روند مسدود سازی منابع آلوده کننده هوا در شهر کابل image
1274 تجلیل از هفته قانون اساسی در اداره ملی حفاظت محیط زیست image
1275 دیدار والی زابل با رییس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست image
1276 نگاهی به اقدامات یک هفته گذشته کمیسیون مبارزه با آلودگی هوا image
1277 ادامه روند مسدود سازی منابع آلوده کننده هوا در شهر کابل image
1278 دیدار رییس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست با والی پنجشیر و بحث روی مسایل محیط زیستی image
1279 جلسه کمیته ستندرد سازی ذغال سنگ برگزار گردید image
1280 فراخوان بسیج برای حفظ محیط زیست image
1281 تائید پروژه اداره ملی حفاظت محیط زیست از سوی نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان image
1282 آغاز اقدامات عملی برای مسدود کردن پمپ استیشن های عرضه کننده تیل بی کیفیت 16 جدی - کابل image
1283 ارقام آلودگی هوا، از نواحی مختلف شهر کابل ۱۳ الی ۱۵ جدی، ۱۳۹۸ image
1284 آغاز روند اخراج و توقف فعالیت ریگریشن ها از منطقه ارغندی و پغمان کابل به هدف مبارزه با عوامل آلودگی هوا کابل، 15 جدی 1398 image
1285 بازدید از فابریکات ذوب آهن خان استیل و میهن استیل image
1286 ادامه روند مسدود سازی فابریکات، بلند منزل ها و اصناف image
1287 تشدید اقدامات رهبری اداره ملی حفاظت محیط زیست در پی صدور حکم مقام عالی ریاست جمهوری image
1288 ماسک مانع تنفس هوای آلوده می گردد image
1289 ادامه روند مسدود سازی شهرک ها و اصناف image
1290 آغاز اقدامات عاجل حکومت برای کاهش آلودگی هوا image
1291 ارقام سطح آلودگی هوا در شهر کابل، جزییات در جدول ذیل image
1292 برگزاری ورکشاپ آموزشی جهت دسترسی به صندوق سبز اقلیم GCF image
1293 تائید دومین پروژه افغانستان به ارزش یک ملیون دالر از طرف صندوق سبز اقلیم image
1294 ایراد سخنرانی معین مسلکی اداره ملی حفاظت محیط زیست در نشست بزرگ تاجران و صنعت کاران image
1295 ارقام سطح آلودگی هوا در شهر کابل image
1296 ارقام سطح آلودگی هوا در شهر کابل image
1297 نشست کميته اجرائیوی حیات وحش image
1298 در حاشیه بیست و پنجمین کنفرانس اعضاء (COP25) تحت چارچوب کنوانسیون تغییر اقلیم ملل متحد (UNFCCC) هیئات دولت جمهوری اسلامی افغانستان با مسئول صندوق سازگاری (Adaptation Fund) ملاقات نمودند image
1299 ارقام سطح آلودگی هوا در شهر کابل image
1300 اشتراک هیئات عالی رتبه افغانستان در بیست و پنجمین کنفرانس اعضای (COP25) چارچوب کنوانسیون تغییراقلیم ملل متحد (UNFCCC) image
1301 تدویر جلسه کمیسیون عالی جلوگیری از آلودگی هوا image
1302 ملاقات هیئات دولت جمهوری اسلامی افغانستان با نمایندگان بانک ملی انکشاف زراعت و روستایی کشور هندوستان image
1303 ملاقات دوجانبه با مرکز و شبکه تکنالوژی های اقلیمی image
1304 سفره رئیس عمومی جهت شرکت در بیست پنچمنین کنفرانس اعضای COP25 image
1305 تدویر جلسه کمیسیون عالی جلوگیری از آلودگی هوا image
1306 بسته معلوماتی برای جلوگیری از آسیب های ناشی از آلودگی هوا image
1307 (NDC Partnership) ملاقات هیئات دولت جمهوری اسلامی افغانستان با نهاد همکاری مشارکت معین ملی image
1308 افتتاح بیست و پنجمین نشست اعضای چارچوب کنوانسیون تغییراقلیم ملل متحد (UNFCCC) image
1309 برگزاری برنامه اگاهی دهی محیط زیستی در وزارت امور زنان image
1310 نظارت از فعالیت داش های خشت پزی و ریگریشن ها image
1311 ختم ورکشاپ آموزش سیستم ملی معلومات محیط زیستی image
1312 امضای تفاهم نامه همکاری میان اداره ملی حفاظت محیط زیست با موسسه خیریه الغرافه image
1313 سفر رئیس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست به ولایت فراه image
1314 تدویر نخستین گفتمان پالیسی صندوق سبز اقلیم (GCF) image
1315 ملاقات رئیس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست با سفیر هسپانیا image
1316 ملاقات رئیس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست با سفیر هسپانیا image
1317 تدویر ورکشاپ آموزش سیستم ملی معلومات محیط زیستی image
1318 ديدار رئيس عمومي اداره ملی حفاظت محيط زيست با رهبری موسسه WCS image
1319 کمیته ملی اضطرار اقلیم افغانستان image
1320 سفر رئیس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست به ولایت بامیان image
1321 تدویر دومین جلسه کمیسیون عالی جلوگیری از آلودگی هوا image
1322 ديدار محصلین پوهنځی محيط زيست پوهنتون کابل از لابراتوار اداره ملی حفاظت محيط زيست image
1323 اعطای نیم ملیون دالر به ۱۴ پروژه محیط زیستی image
1324 هشتمین جلسه کمیته اختصاصی ارزیابی اثرات محیط زیستی و اجتماعی image
1325 بحث روی مسوده تفاهمنامه همکاری دو جانبه محیط زیستی میان افغانستان و تاجکستان image
1326 برگزاری ورکشاپ يک روزه تحت عنوان گمرکات سبز image
1327 ملاقات رئیس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست با والی بامیان image
1328 تدویر پانزدهمین نشست شورای حکام سازمان همکاری های محیط زیستی جنوب آسیا در بنگله دیش image
1329 امضای تفاهم نامه با وزارت های اطلاعات و فرهنگ، ارشاد، حج و اوقاف و عزیزی بانک image
1330 تدویر نشست کمیته رهبری برنامه مساعدت های کوچک image
1331 اشتراک معین مالی و اداری در برنامه تسهیلات جهانی محیط زیست برای کشور های غرب آسیا و شمال افریقا image
1332 اهدای جوایز به نقاشان محیط زیستی "هفته جهانی تغییر اقلیم image
1333 آزمایش کیفیت آب آشامیدنی پمپ استیسن ساحه علاوالدین image
1334 برگزاری مسابقات نقاشی محيط زيستی image
1335 اختتام ورکشاپ آموزشی سیستم ملی معلومات محیط زیستی image
1336 ملاقات معین مسلکی اداره ملی حفاظت محیط زیست با اعضای اتحادیه صنعت کاران ولایت هرات image
1337 برگزاری ورکشاپ مشورتی در رابطه به طرح نهایی پروژه گازات گلخانه ای image
1338 افتتاح کمپاین جهانی ملل متحد در قسمت مدیریت پایدار نایتروجن image
1339 برګزاری نشست با مالکین داش های خشت پزی غرض تطبيق پلان پنج ساله کاهش وجلوګيری از آلودگی هوا image
1340 نشست مشورتی در رابطه به هماهنگی ميکانيزم صندوق مالی اقليم سبز و سيستم معلوماتی تغيير اقليم برگزار شد image
1341 برگزاری ورکشاپ ابتدایی تطبیق پروژه حفاظت پلنگ برفی و تهدیدات ایکوسیستم در افغانستان image
1342 به منظور تطبيق پلان پنج ساله کاهش و جلوگيری از آلودگی هوا با مالکين حمام ها نشست برگزار شد image
1343 برگزاری محفل به مناسبت "هفته جهانی تغییر اقلیم" در پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی image
1344 افتتاح اولین واحد مدیریت مواد کیمیاوی و زهری در اداره ملی حفاظت محیط زیست image
1345 استماع پیشنهادات و مشکلات روسای محیط زیست زون شمال image
1346 بازدید از پروژه سازگاری با تغییر اقلیم image
1347 ملاقات با رئیس و سرمایه گذاران شهرک حیرتان image
1348 بازدید از تاسیسات نفتی حیرتان و ساحات تخریبی آمو دریا image
1349 ملاقات با رئیس پوهنتون و استاتید فاکولته انجنیری و محیط زیست پوهنتون بلخ image
1350 ملاقات با اعضای جامعه مدنی بلخ image
1351 ملاقات با منشی شورای علمای بلخ و بازدید از رادیو فجر image
1352 هفته جهانی تغییر اقلیم در ولایت لوگر تجلیل گردید image
1353 از هفته جهانی تغير اقليم در ولايت ننگرهار تجليل به عمل آمد image
1354 از هفته جهانی تغییر اقلیم در ولایت بلخ تجلیل شد image
1355 هشتمین کنفرانس محیط زیستی اسلامی image
1356 تجلیل از هفته جهانی تغییر اقلیم در هرات image
1357 از هفته جهانی تغير اقليم در ولايت خوست تجليل به عمل آمد image
1358 معين مسلکی اداره ملی حفاظت محيط زيست با والی کندهار ديدار کرد image
1359 ملاقات رئیس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست با معاون و سرپرست ولایت بلخ image
1360 ملاقات محترم شاه زمان میوندی رئیس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست با محترم استاد عطا محمد نور image
1361 ملاقات با والی ولایت بلخ image
1362 برگزاری جلسه کمیته تخنیکی پروگرام مساعدت های کوچک محیط زیستی(SGP) image
1363 دیدار با اعضای جامعه مدنی بمنظور تطبیق پلان پنج ساله کاهش و جلوگیری آلودگی هوا image
1364 نشست با خبرنگاران محیط زیستی در مورد پلان پنج ساله کاهش و جلو گیری آلودگی image