# عنوان ویدیو ویدیو تاریخ نشر

1

پیام محصلین دانشگاه کابل در رابطه به محیط زیستی 06,19,2021

2

پیام شهروندان کابل به مناسبت روز جهانی محیط زیست 06,19,2021

3

به مــنـاسـبــت روز جـــهــانــی محـیـــط زیســــت 06,19,2021

4

پیام مقام ولایت بامیان در رابطه به روزجهانی محیط زیست 06,15,2021

5

سخنان والی ولایت بدخشان در مورد حفاظت از محیط زیست 06,15,2021

6

سخنان والی ولایت پروان در مورد محیط زیست 06,15,2021

7

مراسم خداحافظی شاه زمان میوندی با هم‌کاران اداره ملی حفاظت محیط زیست کابل – ۱۸ جوزای ۱۴۰۰ 06,09,2021

8

روز جــهـــــــانــــی مـــحیـط زیــــســــــــت 06,06,2021

9

برنامه ملی نهال شانی 1400 فرصت ها وچشم انداز آینده 05,26,2021

10

رئیس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست در برنامه صد روز، صد مژده 05,24,2021

11

نـهــال صــلــح و ســـــــر ســــبـــزی 05,22,2021

12

کمپاین مـــلــــی نـهـــال شــــــانــــــی حـــوت ۱۳۹۹ 03,18,2021

13

مصاحبه اختصاصی رئیس عمومی اداره ملی اداره ملی حفاظت محیط زیست 03,09,2021

14

اهـمیــت نــهــال شــانـــی از دیـدگــاه اســـلام 03,01,2021

15

بـرنـامــه کــمـپـایـن نــهــال شـــــانــــــی 03,01,2021

16

کــمــپایـن مـلــی نـهــال شـــانــــــــــی 02,25,2021

17

بخـش چـهـارم برنامـه گـزارشـدهی دولـت به مـلــت 02,21,2021

18

بخـش سوم برنامـه گـزارشـدهی دولـت به مـلــت 02,21,2021

19

بخش دوم بــرنامــه گــزارشـدهی دولــت به ملــت 02,21,2021

20

بخـش اول بــرنامــه گــزارشـدهی دولــت به ملــت 02,20,2021

21

آلودگـی هـوا یک چالشی اسـت به سطح جهـان 01,04,2021

22

مجلــس عمـومـی ولـسی جـرگه شـورای مـلـی 12,31,2020

23

نگاهـی به فعـالیـت هـای بخـش آگاهـی عامــه 12,29,2020

24

پــیــام فـرهــاد در یـا در مــورد زمـــیـن 12,22,2020

25

رئیس جمهوردرنشست بین المللی تغیر اقلیم 12,15,2020

26

محـیـط زیـسـت ومســوولیـت نهــادهای مـدنــی 12,15,2020

27

نــشسـت رســانـه و محیــط زیـــست 12,06,2020

28

مبارزه با آلود گی هوا رسالت شهروندیست 11,29,2020

29

آلوده ساختن هوا جرم است 11,28,2020

30

افغانستان و موضوع تغییر اقلیم 11,25,2020

31

آلودگی هوا سبب مریضی مردم میگردد 11,25,2020

32

آسیب پذیری افغانستان از تغیر اقلیم 11,24,2020

33

به مناسبت روز جهانی هوای پاک 11,24,2020

34

پارک ملی ولایت نورستان 11,23,2020

35

کابل آلوده ترین شهر جهان 11,21,2020

36

وسایط نقلیه خویش را ترمیم نمائید 11,21,2020

37

تجلیل از روزجهانی اوزون 11,21,2020

38

از لایه اوزون حفاظت کنید 11,21,2020

39

فعالیت های دفتر اوزن 11,21,2020

40

روز جهانی تنوع حیات 11,21,2020

41

روز جهانی محیط زیست 11,21,2020

42

درختان شاهرگ های حیاتی زندگی انسان است 11,21,2020

43

پارک ملی واخان بدخشان 11,14,2020

44

سیستم غیر متمرکز تصفیه فاضلاب 11,09,2020

45

تاثیر آلودگی هوا بالای صحت عامه 11,03,2020

46

آب را آلوده نسازید 11,02,2020

47

جلوگیری از آلوده ګی هوا 11,01,2020

48

جلوگیری از قطع جنگلات 11,01,2020

49

خاک پاک بزرگترین سرمایه است 11,01,2020

50

حفاظت از حیات وحش 11,01,2020