# عنوان ویدیو ویدیو تاریخ نشر

1

آموزش های محیط زیستی برای شاگردان مکتب خصوصی صاحب الزمان 06,03,2023

2

گزارش فــــاضـــــلاب هــــــــا 05,30,2023

3

ګزارش دست اورد یک سال ۱۴۰۱ اداره ملی حفاظت محیط زیست 04,19,2023

4

ګزارش دست اورد یک سال ۱۴۰1 اداره ملی حفاظت محیط زیست. 04,18,2023

5

گزارش دست آورد های سال گذشته اداره ملی حفاظت محیط زیست در بخش حفظ میراث های طبیعی 04,11,2023

6

گزارش دست آورد‌های سال گذشته اداره ملی حفاظت محیط زیست در بخش تغییر اقلیم! 04,11,2023

7

هموطنان عزیز! « برنامه محیط زیست » دوشنبه شب ساعت ۹:۰۰ از تلویزیون ملی افغانستان فراموش نکنید! 02,23,2023

8

در اثر تلاش های جدی ریاست حفاظت محیط زیست ولایت بدخشان، یک پلنگ برفی از بند مردم آزاد گردید. 02,14,2023

9

برنامه ( محیط زیست ) جمعه شب ها، ساعت 9 شب از رادیو تلویزیون ملی افغانسان به نشر می رسد. 02,09,2023

10

به تعداد ۲۲ منبع آلوده کننده هوا، در ده ناحیه شهر کابل مسدود گردید. 01,23,2023

11

فعالیـــت چهار منبــــع آلودهکننده هـــــوا در شـــهر کابل مسدود گردید 01,15,2023

12

نظارت شبانه تیم های کنترول ساحوی اداره ملی حفاظت محیط زیست 01,03,2023

13

هوای پاک حــــــــق هر شـــــــهروند اســـــت 12,19,2022

14

نظارت مفتشین محیط زیستی از فابریکات صنعتی 12,19,2022

15

نورســــتان ســــــومـــــــین پارک مــلی افغانـــتان 11,27,2022

16

حافظ عزیز الرحمن رئیس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست. 11,01,2022

17

سخنرانی داکتر زین العابدین عابد معین پالیسی و مسلکی در کنفرانس تغییر اقلیم 10,30,2022

18

پیـام رئیس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست به مناسبت هفته تغییر اقلیم 10,16,2022

19

کنفرانس خبری گزارشدهی اجراات و دست آورد های یک ساله اداره به ملت. 08,20,2022

20

نمایشگاه فرهنگی و سنتی در درحصه اول بهسود میدان وردک قریه فراخلم. 07,24,2022

21

پـیـام عــیــــدی به مــــناسبــــت عـــید سعید قـربان 07,07,2022

22

سخنرانی حافظ عزیزالرحمن سرپرست اداره ملی حفاظت محیط زیست 06,09,2022

23

سخنرانی عزت الله صدیقی معین مسلکی در کمپاین ملی نهال شانی 03,20,2022

24

سخنرانی دکتر زین العابدین عابد سرپرست اداره ملی حفاظت محیط زیست 03,20,2022

25

کمپاین ملی نهال شانی ولایت هرات طی مراسمی به هدف سرسبزی و شگوفایی 02,17,2022

26

پیام محصلین دانشگاه کابل در رابطه به محیط زیستی 06,19,2021

27

پیام شهروندان کابل به مناسبت روز جهانی محیط زیست 06,19,2021

28

به مــنـاسـبــت روز جـــهــانــی محـیـــط زیســــت 06,19,2021

29

پیام مقام ولایت بامیان در رابطه به روزجهانی محیط زیست 06,15,2021

30

سخنان والی ولایت بدخشان در مورد حفاظت از محیط زیست 06,15,2021

31

سخنان والی ولایت پروان در مورد محیط زیست 06,15,2021

32

مراسم خداحافظی شاه زمان میوندی با هم‌کاران اداره ملی حفاظت محیط زیست کابل – ۱۸ جوزای ۱۴۰۰ 06,09,2021

33

روز جــهـــــــانــــی مـــحیـط زیــــســــــــت 06,06,2021

34

برنامه ملی نهال شانی 1400 فرصت ها وچشم انداز آینده 05,26,2021

35

رئیس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست در برنامه صد روز، صد مژده 05,24,2021

36

نـهــال صــلــح و ســـــــر ســــبـــزی 05,22,2021

37

کمپاین مـــلــــی نـهـــال شــــــانــــــی حـــوت ۱۳۹۹ 03,18,2021

38

مصاحبه اختصاصی رئیس عمومی اداره ملی اداره ملی حفاظت محیط زیست 03,09,2021

39

اهـمیــت نــهــال شــانـــی از دیـدگــاه اســـلام 03,01,2021

40

بـرنـامــه کــمـپـایـن نــهــال شـــــانــــــی 03,01,2021

41

کــمــپایـن مـلــی نـهــال شـــانــــــــــی 02,25,2021

42

بخـش چـهـارم برنامـه گـزارشـدهی دولـت به مـلــت 02,21,2021

43

بخـش سوم برنامـه گـزارشـدهی دولـت به مـلــت 02,21,2021

44

بخش دوم بــرنامــه گــزارشـدهی دولــت به ملــت 02,21,2021

45

بخـش اول بــرنامــه گــزارشـدهی دولــت به ملــت 02,20,2021

46

آلودگـی هـوا یک چالشی اسـت به سطح جهـان 01,04,2021

47

مجلــس عمـومـی ولـسی جـرگه شـورای مـلـی 12,31,2020

48

نگاهـی به فعـالیـت هـای بخـش آگاهـی عامــه 12,29,2020

49

پــیــام فـرهــاد در یـا در مــورد زمـــیـن 12,22,2020

50

رئیس جمهوردرنشست بین المللی تغیر اقلیم 12,15,2020

51

محـیـط زیـسـت ومســوولیـت نهــادهای مـدنــی 12,15,2020

52

نــشسـت رســانـه و محیــط زیـــست 12,06,2020

53

مبارزه با آلود گی هوا رسالت شهروندیست 11,29,2020

54

آلوده ساختن هوا جرم است 11,28,2020

55

افغانستان و موضوع تغییر اقلیم 11,25,2020

56

آلودگی هوا سبب مریضی مردم میگردد 11,25,2020

57

آسیب پذیری افغانستان از تغیر اقلیم 11,24,2020

58

به مناسبت روز جهانی هوای پاک 11,24,2020

59

پارک ملی ولایت نورستان 11,23,2020

60

کابل آلوده ترین شهر جهان 11,21,2020

61

وسایط نقلیه خویش را ترمیم نمائید 11,21,2020

62

تجلیل از روزجهانی اوزون 11,21,2020

63

از لایه اوزون حفاظت کنید 11,21,2020

64

فعالیت های دفتر اوزن 11,21,2020

65

روز جهانی تنوع حیات 11,21,2020

66

روز جهانی محیط زیست 11,21,2020

67

درختان شاهرگ های حیاتی زندگی انسان است 11,21,2020

68

پارک ملی واخان بدخشان 11,14,2020

69

سیستم غیر متمرکز تصفیه فاضلاب 11,09,2020

70

تاثیر آلودگی هوا بالای صحت عامه 11,03,2020

71

آب را آلوده نسازید 11,02,2020

72

جلوگیری از آلوده ګی هوا 11,01,2020

73

جلوگیری از قطع جنگلات 11,01,2020

74

خاک پاک بزرگترین سرمایه است 11,01,2020

75

حفاظت از حیات وحش 11,01,2020