نشست مشورتی با نماینده گان نهاد های مدنی و رسانه ها
فعالیت تیم های نظارت و تفتیش محیط زیستی برای کاهش آلودگی هوا گسترده میشود
چهارمین نشست هماهنگی با اصناف شهر کابل
اقدامات تیم های نظارت برای کاهش آلودگی هوا گسترده میشود
تدویر کنفرانس مطبوعاتی پیرامون پیشرفت تطبیق پلان زمستانی کاهش آلودگی هوا
previous arrow
next arrow
Slider

رئیس عمومی اداره

اداره ملی حفاظت محیط زیست

اعلانات