اعطاي اجازه نامه محیط زیستی و اجتماعی به پروژه تاپی (TAPI)
رئیس جدید حفاظت محیط زیست ولایت کاپیسا معرفی گردید .
تدویر نشست مذاکرات ششمین چشم انداز جهانی محیط زیستی
نشست مشورتی با نماینده گان نهاد های مدنی و رسانه ها
برگزاری جلسه کمیسیون عالی جلوگیری از آلودگی هوا
previous arrow
next arrow
Slider

رئیس عمومی اداره

اداره ملی حفاظت محیط زیست

اعلانات